Stagiaire Mona Almushat aan de slag bij KPC Groep

9 januari 2020

Bij KPC Groep geven we graag stagiaires de gelegenheid mee te werken in projecten en (afstudeer)onderzoek uit te voeren rond actuele onderwijsthema's. Een nieuwe stagiaire is Mona Almushat, studente Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. “Ik denk graag na over de thema´s opvoeding en onderwijs. Onderwijs neemt in onze moderne samenleving een sleutelrol in, omdat het sociale discipline voortbrengt en het mensen beweegt tot progressie en ontplooiing.”

Educatie en samenleving

Binnen haar eigen sociale netwerk draagt Mona graag bij aan het ondersteunen en begeleiden van jongeren in het vormen van een zelfbewuste en pro-actieve houding in de samenleving. Mona hierover: “Jongeren die bijvoorbeeld opgroeien in twee culturen, probeer ik bewust te maken dit juist als een kans te zien tot groei en ontwikkeling. Door open te staan voor verbinding, geven we jongeren met een kwetsbare positie in de samenleving de kans om het maximale uit zichzelf te halen. Ik denk graag na over hoe we educatie kunnen optimaliseren zodat we jongeren kunnen voorbereiden tot actieve burgers in de samenleving.”

'Reis' kwetsbare jongeren naar arbeidsmarkt

Als stagiaire bij KPC Groep is Mona bezig met een publicatie met verhalen van jongeren die hebben deelgenomen aan Scholing voor Arbeid (SVA)-trajecten. Hiermee wil ze een concrete vinger krijgen achter het leer- en ontwikkelproces en de beleving van jongeren in hun ‘reis’ richting de arbeidsmarkt. Daarnaast denkt Mona graag na over de ontwikkeling van vakmanschap in het beroepsonderwijs. In het kader hiervan draagt ze bij aan het binnenkort te verschijnen MBO Groeiboek 2019-2020.