Start 10-14 werkplaats op 1 november a.s.

18 september 2019

"Nieuw elan op de grens tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs"

Vanaf vrijdag 1 november begeleiden Pieter Snel en Ton Bruining, twee 10-14 onderwijs pioniers, weer een 10-14 werkplaats. In het schooljaar 2018/2019 werd de eerste editie van de werkplaats een succes met deelname van schoolleiders en leraren uit po en vo en projectleiders in spe.

In de werkplaats worden deelnemers met hun eigen 10-14 vraag, opdracht, plan of project begeleid. De begeleiders zorgen voor de inbreng van verschillende expertises. De deelnemers houden elkaar scherp en wisselen ervaringen uit.

Gedurende het verloop van de werkplaats worden deelnemers begeleid om dit schooljaar de voorbereidingen te starten voor een 10-14 initiatief. Aan het eind van de werkplaats heb je ook een plan voor het vervolg in 2020/2021.

Nieuw élan tussen po en vo

Ton Bruining: “Het is mooi om te zien dat er na jarenlang beleid gericht op de verbetering van de samenwerking tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs, gericht op de aansluiting tussen de sectoren, gericht op doorlopende leerlijnen en het bouwen van bruggen tussen verschillende onderwijsculturen er nu juist vanuit 'de frontlinie' van het onderwijs zoveel zinvolle initiatieven komen. Er zit héél véél nieuw elan in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.”

“De aanleiding kan voor een 10-14 project is overigens steeds weer anders. De ene keer gaat het om het zoeken naar nieuwe manieren om onderwijs te organiseren in een krimpregio. De andere keer is het gericht op een doorlopende leerlijn tussen basis-, voortgezet en beroepsonderwijs. Bijvoorbeeld specifiek gericht op de maatschappelijke en economische ontwikkeling in de regio. Het is ook vaak gericht op het uitstellen van loopbaankeuzes om kinderen uit achterstandsituaties meer kansen te bieden.”

Project in de versnelling

Een van de deelnemers aan de vorige Werkplaats 10-14 was Channa Woudenberg, verbonden aan de Stichting PAS en één van de coördinatoren van het 10-14 project in Arnhem. Door met 5 mensen uit de werkgroep deel te nemen aan de Werkplaats is het project in de versnelling gebracht en zijn concrete stappen gezet. Channa: "Nadat de subsidie-aanvraag voor het 10-14 project was gehonoreerd merkten we dat niet zo simpel is om vanuit het plan concreet aan de slag te gaan. De neuzen moeten dezelfde kant op staan en je hebt ook te maken met meerdere besturen. Vanuit een plan kom je niet meteen tot uitvoering. Daar zit iets tussen om daadwerkelijk aan de slag te kunnen. Het voordeel van de Werkplaats is dat je leert van andere initiatieven in het land - heel inspirerend! - je concrete ideeën ontwikkelt en deze gaat implementeren. Een voorbeeld? We zijn jongerencoaches gaan inzetten in zowel po als vo. Zij kunnen bruggen slaan tussen de straatcultuur van jongeren, school en ouders. Door de Werkplaats zijn we echt tot actie gekomen en hebben we waar het kon ideeën geïmplementeerd."

Tip

Deelnemers die met een of met meerdere collega’s samen komen of met partners uit de andere sector, bereiken het meeste resultaat. Tijdens de werkplaats worden samenwerkingsverbanden op maat bediend. Maar je kunt ook alleen deelnemen.

Wil je met je bestuur, met je school, met een samenwerkingspartner, als projectgroep of alleen deelnemen, neem dan contact op. De begeleiders van KPC Groep maken graag een afspraak voor een intake gesprek.

 

Informatie over werkplaats 10-14 

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Ton Bruining
Adviseur/R&D KPC Groep
06–53221513

E-mail Ton