Stichting Delta en onderwijs anders organiseren

16 januari 2017

Verschillende scholen van de stichting Delta zijn bezig met het herinrichten van het primair proces (‘Onderwijs Anders’). Niet vanuit een centrale blauwdruk maar vanuit eigen ambities en keuzes. 

Robert Hilhorst, bestuurder Delta: “We constateerden dat het traditionele jaarklassensysteem een keurslijf is dat niet de ruimte biedt voor wat kinderen van deze tijd nodig hebben. Het kan en moet anders. Flexibeler, effectiever, slimmer, doelmatiger en gepersonaliseerd. Vernieuwing van het onderwijs en ontwikkeling van de schoolorganisatie worden in onderlinge samenwerking aangepakt. Zo werken verschillende scholen met vormen van functiedifferentiatie. Hierdoor kan ook beter tegemoet worden gekomen aan kwaliteiten en talenten van het personeel.”

Publicatie
Scholen krijgen hierbij ondersteuning – zowel inhoudelijk als procesmatig – van onze adviseurs. In een speciale publicatie vertellen de scholen over de stappen die zijn gezet en wat de effecten zijn op het leren van kinderen, leerkrachten en teams.

De publicatie ‘Ruimte creëren – Ruimte benutten’ kunt u onderstaand downloaden.

 

Download