Subsidie Extra hulp in de klas

8 januari 2021

De subsidie Extra hulp in de klas draagt bij aan het continueren van het onderwijs, om achterstanden zoveel mogelijk te voorkomen. Aanvragen kan met andere scholen via een regionaal samenwerkingsverband. Hoe, dat lees je hieronder.  

Subsidie Extra hulp voor de klas voor PO, VO en MBO

Het kabinet stelt €210 miljoen beschikbaar voor de subsidie Extra Hulp voor de Klas. Deze coronanoodmaatregel is bedoeld om basisscholen, middelbare scholen en het mbo extra hulp en ondersteuning te bieden voor extra personeel. De subsidie draagt hiermee bij aan het openhouden van de scholen en het continueren van het onderwijs. Dit is noodzakelijk om achterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en terug te dringen.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor:

  • Het inzetten van leraren, onderwijsassistenten en instructeurs;
  • Het laten geven van gastlessen;
  • Het inzetten van studenten;
  • De ondersteuning op logistiek en toezicht op de naleving van coronamaatregelen;
  • Het inhuren van personen die toezicht houden in de klas, bijvoorbeeld bij digitaal onderwijs door een leraar;
  • Het inhuren van ondersteuning en begeleiding ter ontzorging van leraren en ander personeel;
  • Het werven, selecteren en organiseren van extra, tijdelijk personeel.

 

Aanvragen via regio's

Scholen in het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo) kunnen de subsidie alleen per regio aanvragen; regio's die gevormd zijn voor de aanpak van personeelstekorten (RAP-regio’s). Mbo-instellingen kunnen de subsidie individueel aanvragen.

Subsidie aanvragen kan tot en met 24 januari 2021

Er is in totaal € 210 miljoen beschikbaar: € 102 miljoen voor het po, € 56 miljoen het vo en € 52 miljoen voor het mbo. Je kunt subsidie aanvragen van 18 december 2020 tot en met 24 januari 2021. Scholen ontvangen de middelen uiterlijk 31 maart. Nadere informatie vind je op de site van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.

Diane van der Voorn staat je graag terzijde bij het ontwikkelen en formuleren van de aanvraag, het maken van keuzes voor het projectplan en de implementatie hiervan.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Diane van der Voorn
Adviseur
085-2101580

E-mail Diane