Subsidieregeling hoogbegaafde leerlingen po en vo

7 januari 2019

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO kunnen tussen 1 januari en 31 maart 2019 subsidie aanvragen om beter tegemoet te komen aan de ontwikkelingsbehoeften van begaafde leerlingen.

Alle samenwerkingsverbanden po en vo hebben reeds een vooraankondiging hiervoor ontvangen. Door deze subsidieregeling van OCW is het mogelijk een onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid op te zetten, uit te breiden dan wel te bestendigen.

Ondersteuning

Esther de Boer is expert hoogbegaafdheid en ECHA-gediplomeerd. Tal van scholen heeft ze begeleid bij het opzetten en implementeren van beleid voor hoogbegaafde leerlingen. Ook publiceert ze veel. Zo is Esther de Boer co-auteur van de publicatie 'Een andere kijk op hoogbegaafdheid'. Esther: “Bij de eerdere regeling in 2008 heb ik al diverse organisaties succesvol kunnen ondersteunen met mijn expertise. Dit zowel procesmatig als inhoudelijk. Deze nieuwe subsidieregeling biedt samenwerkingsverbanden po en vo mooie kansen. Denk aan het opzetten van voorzieningen en arrangementen, het begeleiden en opleiden van experts, het vergroten van de expertise rond hoogbegaafdheid en het versterken van de samenwerking tussen scholen en instanties. Ik kan samenwerkingsverbanden snel en effectief ondersteunen bij het schrijven van de aanvraag.”  Met haar ervaring is Esther inzetbaar voor procesbegeleiding van het traject, advisering rond hoogbegaafdheid en training en coaching van leerkrachten en docenten. 

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Esther de Boer
Adviseur
06-51192773

E-mail Esther