Succesvolle inspiratiedag werken met kernconcepten

12 oktober 2017

Op 21 september organiseerde KPC Groep i.s.m. de Julianaschool in Almen, de Sint Jozefschool in Azewijn en de Oostenwind in Raalte een inspiratiebijeenkomst over het werken met kernconcepten. Een bijeenkomst die volledig in het teken stond van uitwisselen van kennis en ervaring en leren van en met elkaar.
Die doelstelling is ruimschoots bereikt! Aan de inspiratiebijeenkomst namen leerkrachten, directeuren en bestuurders deel.

Koppeling met taal en rekenen
De ochtend startte met een algemene inleiding door adviseurs van KPC Groep over wat kernconcepten zijn en wat de mogelijkheden zijn om taal en rekenen aan de kernconcepten te koppelen. Vervolgens waren er twee ronden workshops. Twee workshops werden gegeven door leerkrachten voor leerkrachten.
Martine Marissink van de Oostenwind ging in haar workshop in op hoe je aanbod en instructie binnen kernconcepten integreert. Jose Broekhof van de Sint Jozefschool in Azewijn besprak in haar workshop hoe je kernconcepten goed kunt borgen. Tevens waren er twee workshops specifiek gericht op bestuurders en directeuren. Lucy Hermsen en Marieke Fielt van PRO8 (het bestuur waar de Sint Jozefschool onder valt) gingen in hun workshop in op innovatie binnen een schoolbestuur. In de andere workshop werd door Taco Houkema van de Julianaschool in Almen belicht wat de implementatie van kernconcepten aan leiderschap vraagt.

Bezoek aan school
Op de Julianaschool in Almen konden in de middag deelnemers die belangstelling hadden op bezoek. Zo konden ze persoonlijk zien en ervaren hoe het werken met kernconcepten in de praktijk vorm en inhoud krijgt.

Adviseur Margje van Muiswinkel viel op dat deelnemers een grote behoefte hadden aan concrete beelden. “Hoe ziet het werken met kernconcepten er in de praktijk uit? Wat komt er allemaal op ons af? Hoe gaan we hiermee om? Hier kwamen we goed aan tegemoet door de praktijkgerichte workshops die door ervaringsdeskundigen werden gegeven. Ook het bezoek aan de Julianaschool in Almen sloot hier uitstekend op aan. Voor directeuren en bestuurders was het interessant om op directie- en/of bestuursniveau te horen hoe een en ander is aangepakt en welke oplossingen zijn gevonden om kernconcepten te implementeren.”

 

Foto's inspiratiedag

 

Gratis Whitepaper

Download Whitepaper

In-company oplieding 'Werken met kernconcepten'

Ook aan de slag met kernconcepten? Wij verzorgen studiebijeenkomsten, coachen (leerkrachten, veranderteams, stuurgroepen) en bieden uw team of school procesbegeleiding bij de invoering.

 

In-company opleiding

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Margje van Muiswinkel
Adviseur
06-22487649

E-mail Margje