Terugblik PO-Raad Congres 2022

16 juni 2022

Op 10 juni kon het weer: een fysiek PO-Raad congres. Bijna 300 bestuurders en beleidsmakers ontmoetten elkaar in het Hart van Holland in Nijkerk. Het congres was mede mogelijk gemaakt door een aantal onderwijsondersteunende organisaties waaronder KPC Interim.

Janke van der Zaag, directeur KPC Interim: “Wat me opviel is dat veel aandacht is besteed aan het belang van samenwerking. Niet alleen tussen besturen maar ook met ondersteunende organisaties en kenniscentra. De afscheidnemende vicevoorzitter van de PO-Raad Anko van Hoepen gaf aan dat het tijdperk van concurrentie wat hem betreft voorgoed voorbij is. Ook Freddy Weima, de nieuwe voorzitter, ging in op dat thema. Ook benoemde hij de samenwerking en waar mogelijk integratie met de kinderopvang. Wat me sterk is bijgebleven is zijn cri-de-coeur: ‘als we kansen van kinderen van serieus nemen, moeten we de huidige systemen ter discussie durven stellen’.”

Arbeidsmarkt

In de workshops en netwerkbijeenkomsten lag een sterke focus op arbeidsmarktvraagstukken. De financiële salariskloof tussen po en vo is weliswaar gedicht, maar het binden en boeien van goede leraren is topprioriteit. Janke: “Freddy Weinema ging in op slimmere manieren van onderwijs organiseren zodat leraren echt goed in staat zijn om te doen waar ze voor zijn. Ook plaatste hij wat mij betreft sterke opmerkingen over onderwijskwaliteit. Dat is meer dan taal en rekenen alleen. Ze zijn essentieel maar onderwijs moet ook gaan over de brede vorming van kinderen.”

KPC Interim

KPC Interim was zichtbaar op het congres: in de stand op de ‘beursvloer’. Er was volop gelegenheid om in gesprek te gaan over de uitdagingen van bestuurders en de dienstverlening van KPC Interim. Na drie jaar kon het inderdaad weer. Op een fysieke en goed georganiseerde bijeenkomst.

 

Meer over KPC Interim

 

 

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Janke van der Zaag
Directeur KPC Interim/Adviseur
085-2101580

E-mail Janke