Tips voor werken met kernconcepten

3 juni 2019

Wereldoriëntatie omvat meer dan het verwerven van kennis en vaardigheden. Het gaat óók over onderzoeken, ontdekken, ervaren, discussiëren, kritisch denken, redeneren, samenwerken, problemen oplossen, burgerschap. Competenties en vaardigheden die de kern vormen van de zogeheten ‘21st century skills’.

Betekenisvol onderwijs

Het werken met kernconcepten biedt mogelijkheden om kinderen op een betekenisvolle en actieve wijze de wereld te laten verkennen. Kernconcepten richten zich echter niet alleen op WO, maar bieden ook de mogelijkheid om het onderwijsaanbod in verbanden aan te bieden. Ook onderdelen van taal en rekenen kunnen op betekenisvolle wijze een plek krijgen in het geheel.

Gratis whitepaper

Over het werken met kernconcepten schreef Margje van Muiswinkel een whitepaper met concrete praktijkvoorbeelden. U kunt deze downloaden door het onderstaande formulier in te vullen.

 

 

 

Download

Download 'Werken met kernconcepten'