Uw BPV LOB-Proof

4 april 2017

Het merendeel van studenten geeft aan de BPV te zien als belangrijkste studieloopbaanactiviteit. BPV is de belangrijkste pijler van beroepsgericht opleiden en studenten zijn er van overtuigd dat zij tijdens de BPV het meeste leren. Het blijkt echter ook dat ze aan de opdrachten die ze moeten uitvoeren, en de praktijkervaringen zich op doen, te weinig betekenis geven voor hun eigen ontwikkeling.

“Soms was het net alsof je een verslag moest maken zodat een docent het kon afstrepen van het lijstje. Het was meer iets dat je moest doen” (bron: Special MBO’ers aan het woord over LOB 2015. 
 
Is uw BPV LOB-proof?
Wij brengen dit voor u in kaart, ontzorgen u en gaan met u aan de slag in verschillende werksessies om dit te bereiken!

 

Bekijk hoe we dit voor u kunnen doen

 

Betekenis geven aan BPV
Er ligt voor scholen een uitdaging om meer betekenis aan de BPV te geven. LOB is hierbij een belangrijk vliegwiel. Aan de hand van de volgende 9 vragen legt u uw BPV langs de meetlat van LOB.

In hoeverre:

 • Zijn de motieven en kwaliteiten van de student richtinggevend bij het kiezen van een geschikte BPV plek?
 • Worden er activiteiten ingezet om ervoor te zorgen dat de student zicht krijgt op deze motieven en kwaliteiten?
 • Vinden er gesprekken plaats met de student over de BPV-ervaringen in relatie tot zijn loopbaan?
 • Kan de student op basis van de BPV-ervaringen zélf keuzes maken voor de voortgang van zijn studie?
 • Worden de BPV-activiteiten in samenwerking met het bedrijfsleven ontwikkeld?
 • Bent u tevreden met de opbrengst van de samenwerking tussen bedrijfsleven en school?
 • Sluiten de BPV- en LOB-activiteiten op uw school aan op de wensen en behoeften van de arbeidsmarkt?
 • Is uw school op de hoogte van de arbeidsmarktperspectieven in de regio?
 • Wordt de student gestimuleerd om in te spelen op deze arbeidsmarktperspectieven?
   

Ons aanbod
De BPV langs de meetlat van de LOB gelegd? Over welke ontwikkelvraag wilt u graag kosteloos een telefonisch adviesgesprek voeren? Neem contact op met Marionette Vogels.

 

Meer weten over BPV?

Beroepspraktijkvorming (BPV)