Veilig leren werken op school en in de beroepspraktijk met SWB

18 december 2020

Veilig leren werken op school en in de beroepspraktijk. Dat geldt ook voor die leerlingen die moeite hebben met lezen, beperkte digitale vaardigheden hebben of faalangstig zijn.

Start Werk & Blijf veilig, partner van Scholing Voor Arbeid (onderdeel van KPC Groep), stelt deze leerlingen in staat veiligheidscertificaten te behalen. Verder ondersteunt SWB scholen bij het vergroten van de veiligheid in praktijklokalen en het ontwikkelen en implementeren van een schoolbreed veiligheidsbeleid

Snel een beeld krijgen van de eventuele risico’s op het gebied van veiligheid in je organisatie? In een gratis te downloaden paper vind je een handige checklist die je helpt jouw situatie te beoordelen.

Download: paper Focus op veiligheid

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Arie van Erp
Adviseur
06-22488059

E-mail Arie