Verhalenbundel over jongeren in praktijkonderwijs en vso

8 juli 2020

Jongeren uit het praktijkonderwijs en het vso perspectief bieden op een volwaardige arbeidsplaats. Daar gaat en staat SVA voor: een totaalpakket van KPC Groep voor arbeidsvoorbereiding en -toeleiding voor leerlingen in het PrO en vso. Mona Almushat, studente pedagogische wetenschappen en onderwijskunde, sprak - vóór de coronatijd - een zestal jongeren over de stappen die ze zetten op weg naar een werkplek. Over hun leermomenten, de resultaten  die ze boeken en hun toekomstplannen. Maar ook kwamen in deze persoonlijke gesprekken soms dingen op tafel  waarmee jongeren worstelen.

Waarmaken van dromen

De verhalen zijn – uiteraard met instemming van de  betrokken jongeren - opgetekend in de publicatie ‘Durven, dromen én doen’. Mona over dit initiatief: “De jongeren met wie ik mooie gesprekken heb gevoerd over hun dromen en hoe ze deze willen waarmaken, hebben mij aan het denken gezet. Ieder persoon is in staat tot leren, maar hoe dat leren gebeurt, verschilt per persoon. Met deze publicatie hoop ik deze jongeren de stem gegeven te hebben die ze verdienen en hoop ik dat de maatschappij voortaan omkijkt naar deze geweldige mensen! Bedankt Jimmy, Eiman, Lynn, Ellen, Iwan en Oznur voor jullie openheid en de ervaringen en verhalen die jullie met ons wilden delen!”

Download: verhalenbundel

Arbeidstoeleiding met SVA

Scholing voor Arbeid

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Mandy Ankersmit
Adviseur
06-53541094

E-mail Mandy