Vrijheid om te focussen (blog)

3 oktober 2019

Blog van José Theunesen

Regelmatig begeleid ik studenten bij praktijkopdrachten. Wachtend op een groepje voor een overlegmoment, passeerde een groepslid al genietend van koffie mijn werkplek en liep door. Ik groette en bleef verbouwereerd achter. Later vroeg ik het groepje of deze student nog kwam. Mijn vraag werd met onzekerheid beantwoord. Mijn verbazing werd alleen maar groter.

Hoe kon deze groep hier nu zo ontspannen zitten en zich geen zorgen maken over het totale groepsproces en in het bijzonder over de verdere totstandkoming van hun eindproduct. Temeer omdat deze groep de ambitie had opgevat een al ontwikkeld toetsinstrument aan te passen. Dat aanpassen lijkt eenvoudig maar blijkt in de praktijk ingewikkelder te zijn.

Met deze gedachte in mijn hoofd vroeg ik naar hun samenwerking. Het antwoord van de groepsleden was zowel verrassend als verrijkend. Deze student, een vrije geest zoals ze hem noemden, ging zo’n beetje zijn eigen weg. Hiervoor gaf de groep hem ruimte. De taak van deze student was, vrijdenken en zowel verhelderende als verwarrende vragen stellen die tot nadenken stemden. Alle opmerkingen werden getoetst aan de gestelde doelen. Wanneer de focus op het einddoel behouden bleef en het een verbetering betrof van het product werd deze verkenning meegenomen.

Ik was verrast door het antwoord. Ruimte gevend aan onderzoekend vermogen en kijken naar of ze het goede doen in plaats van of ze het wel goed doen, dat gebeurt niet vaak.

Zo zie je maar weer. Ogenschijnlijk verwarrende opmerkingen die je van het doel lijken af te leiden, zijn nodig voor vernieuwende inzichten. Wanneer je in een veranderingsproces zit, groot of klein, is het belangrijk dat er ruimte gegeven wordt aan het vrijdenken. Door goed de randvoorwaarden en zijpaden te verkennen krijg je zicht op het geheel. Hierdoor worden oplossingen zichtbaar die aanvankelijk niet zichtbaar waren. Dat is innovatiekracht.

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

José Theunesen
adviseur
073-6247247

E-mail José