Werkconferentie practoraten met KPC Groep

1 juni 2018

Op 29 mei werkten een groep van 30 practoren, docentonderzoekers en onderwijsondersteuners uit bijna 20 instellingen aan de vraag ‘Hoe breng ik mijn practoraat in versnelling’? De werkconferentie werd georganiseerd door de Stichting 'Ieder MBO een practoraat’.

Dit in samenwerking met drie adviesbureaus. KplusV is gespecialiseerd in het ondersteunen van publiek-private samenwerking en ondersteunt MBO-scholen bij het vinden van bekostiging voor practoraten. ECBO is gespecialiseerd in onderzoek en kenniscirculatie in het MBO, ondersteunt onderzoeksprogramma’s en traint leraren in onderzoeksvaardigheden. KPC Groep is gespecialiseerd in het ontwikkelen van de school als lerende organisatie.

Ton Bruining van KPC Groep verzorgde tijdens de werkconferentie vier korte workshops. Hieronder een korte impressie.

Practoraat op de foto

Hoe is het practoraat georganiseerd? Welke fricties doen zich daarbij voor? Hoe los je die fricties op? Want: ‘zonder wrijving geen glans’. De deelnemers maakten kennis met een methode die in het mbo wordt ingezet om ‘schoolfoto’s’ te maken. De methode is bedoeld om na te gaan hoe een practoraat het beste gefaciliteerd kan worden.

Vijf groeidimensies

In samenwerking met scholen en innovatoren is door KPC Groep het MBO Groeiboek ontwikkeld. Hierin worden vijf dimensies van groei onderscheiden: kennisontwikkeling, collectief praktijkonderzoek, co-creatie, integratie en netwerkorganisatie. Iedere fase bevat drie niveaus. De deelnemers bespraken de verschillende dimensie van groei, de betekenis van practoraten daarbij en gaven feedback op het groeiboek. Bij dat laatste was het advies van de deelnemers: 'besteed niet alleen aandacht aan cognitieve aspecten. Kijk ook naar attitudes die in de verschillende dimensies groei bewerkstelligen.:  

Waarderend onderzoek van het practoraat

Op basis van zes kwalitatieve en twee kwantitatieve indicatoren onderzochten de deelnemers hun eigen practoraat. Daarbij werd gebruik gemaakt van de vier kernvragen uit de methode van het waarderend onderzoek: Wat is er al (discovery), wat kan er nog meer (dream), hoe ontwikkelen we dat (design) en hoe borgen we dat op weg naar de toekomst (destiny)?

Deugdelijk practoraat

Met het oog op de ontwikkeling van hun practoraat bespraken de deelnemers vier ‘kardinale deugden’. Dat maakte het heel persoonlijk en heel indringend. Sleutelvragen zijn: wat heb jij onder ogen te zien? Welke moed dien je op te brengen?

Meer halen uit je practoraat

Op basis van zijn ervaring met professionalisering, innovatie, praktijkonderzoek en schoolontwikkeling ondersteunt Ton Bruining mbo-opleidingen die de opbrengsten van hun practoraat willen vergroten. Zo is hij betrokken bij een netwerk van scholen en innovatieve leraren in het groene onderwijs en ondersteunt hij de ontwikkeling van actielijnen. Dat gebeurt op een hele praktische manier met een innovatiegame. Voor een ROC werkt Ton Bruining als kwartiermaker voor practoraten en een ondersteunend lectoraat. Kernvraag in dat programma is de ontwikkeling van externe oriëntatie en interne verbindingen. Verder onderhoudt Ton nauw contact met de ‘Stichting Ieder MBO een practoraat’.  Zo werkte hij mee aan ‘Bezig zijn met de vragen van morgen’, een manifest over onderzoek in de context van het mbo.

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Ton Bruining
Adviseur
06–53221513

E-mail Ton