Whitepaper professionaliseren met impact

31 mei 2017

Professionalisering staat hoog op de agenda’s van scholen in het PO, VO en MBO. Op dit moment worden vanuit kenniscentra en diverse kennisraden allerlei handreikingen en instrumenten beschikbaar gemaakt over ‘professionalisering’ en ‘leercultuur’. Deze handreikingen en instrumenten zijn zeer behulpzaam zijn bij het inbedden van professionalisering in de organisatie en de schoolontwikkeling. Wanneer professionalisering niet alleen instrumenteel en meer als een ontwerpvraagstuk wordt benaderd - waarbij ook de school als rijke leeromgeving wordt versterkt - kan professionalisering effectiever bijdragen aan vitaliteit en wendbaarheid van de school. 

In een whitepaper beschrijven onze experts Evelien Loeffen en Ton Bruining allereerst in vogelvlucht welke professionaliseringspraktijken de Nederlandse scholen voor PO, VO en MBO de afgelopen jaren rijker zijn geworden. We geven aan welke praktijken potentieel hebben in het licht van toekomstbestendig onderwijs. Wat werkt en wat kan er versterkt worden? 

Professionalisering als ontwerpvraagstuk
In de kern is een professionaliseringsvraagstuk een ontwerpvraagstuk. In de whitepaper reiken we bouwstenen aan voor het ontwerpen van professionalisering. Op deze wijze willen we beleidsmakers, leidinggevenden, opleiders in de school, HR-adviseurs een wenkend perspectief bieden. We willen zicht geven op hoe professionalisering meer toegevoegde waarde kan hebben voor schoolontwikkeling, performance en individuele professionele ontwikkeling en de leercultuur in de organisatie.

De whitepaper is onderstaand gratis te downloaden.

 

Download

Whitepaper professionaliseren met impact

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Ton Bruining
Adviseur/R&D KPC Groep
06–53221513

E-mail Ton