Whitepaper werken met kernconcepten

9 juni 2017

Wereldoriëntatie omvat meer dan het verwerven van kennis en vaardigheden. Het gaat óók over onderzoeken, ontdekken, ervaren, discussiëren, kritisch denken, redeneren, samenwerken, problemen oplossen, burgerschap. Competenties en vaardigheden die de kern vormen van de zogeheten ‘21st century skills’.

Het werken met kernconcepten biedt mogelijkheden om kinderen op een betekenisvolle en actieve wijze de wereld te laten verkennen. Kernconcepten richten zich echter niet alleen op WO, maar bieden ook de mogelijkheid om het onderwijsaanbod in verbanden aan te bieden. Ook onderdelen van taal en rekenen kunnen op betekenisvolle wijze een plek krijgen in het geheel.

Over het werken met kernconcepten maakte onze adviseur Margje van Muiswinkel een whitepaper met concrete praktijkvoorbeelden. U kunt deze downloaden door het onderstaande formulier in te vullen.

 

Download

Download 'Werken met kernconcepten'

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Margje van Muiswinkel
Adviseur
06-22487649

E-mail Margje