Zeeuwse PrO-scholen maken werk van de werkgeversbenadering

1 november 2017

De Zeeuwse Stichting Maatwerk (samenwerkingsverband van 17 VSO- en 5 PrO-scholen) zet zich in om kwetsbare jongeren toe te leiden naar een passende plaats in de samenleving en arbeidsmarkt. Onder de paraplu van ZSM hebben vier scholen voor praktijkonderwijs hun krachten gebundeld rond het thema arbeidstoeleiding. Het gaat om Het Bolwerk (Middelburg), De Sprong (Terneuzen), De Wissel (Goes) en Praktijkschool Hulst. De samenwerking moet jongeren meer maatwerk bieden op het gebied van arbeidstoeleiding. Interview met Arnold van Acker, directeur van Praktijkschool Hulst.

Download onderstaand het praktijkvoorbeeld.

 

Arbeidstoeleiding en werkgeversbenadering

Praktijkvoorbeeld