Zelfregie bij leren: quickscan voor leerlingen en voor docenten

12 juli 2017

Zelfregie van zowel docenten áls van leerlingen krijgt de laatste jaren een steeds grotere rol binnen het onderwijs. Ieder die leert wil keuzes kunnen maken en richting kunnen geven aan het eigen leerproces. De term zelfregie kent vele definities. Om spraakverwarring te voorkomen, heeft KPC Groep haar eigen definitie aan dit begrip gegeven.

Onder zelfregie verstaan wij:
Op basis van persoonlijke drijfveren en keuzes, gevoed door (zelf)reflectie op product en proces, planmatig en gestructureerd doelen en resultaten bereiken.

KPC Groep heeft een QuickScan ontwikkeld voor scholen primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Er is een versie voor docenten (PO-VO-MBO) en leerlingen (VO-MBO) beschikbaar. Met behulp van deze QuickScan kunt u zicht krijgen op de mate waarin de zes kenmerken van zelfregie voor ú van toepassing zijn binnen de setting waarin u leert-werkt-ontwikkelt!

Vindt u het interessant om de scan breder in uw eigen school uit te zetten? Neem dan contact met ons op!

QuickScan leerlingen

QuickScan docenten 

 

Mis geen update, meld u aan voor onze nieuwsbrief

Inschrijven Nieuwsbrief