The Next Level in Leren en Organiseren: Terugkomdag

Doel
Tijdens de werkconferentie van 9 oktober zijn de deelnemers in gesprek geweest met de Finse hoogleraar Yrjö Engeström. Ook hebben ze deelgenomen aan workshops. Deelnemers zijn aan de slag gegaan met thema's als samen bouwen aan professionele ruimte,  expansief leren, teamontwikkeling en boundary crossing binnen en tussen organisaties. Deze  'terugkomdag'  biedt ruimte voor verdere verdieping en concretisering. De bijeenkomst is bedoeld voor innovatieve leraren, schoolleiders en bestuurders die op 9 oktober deelnamen. Tip: neem vanuit uw eigen organisatie introducees mee uit de andere lagen van uw organisatie.

Inhoud
Werken aan een organisatiecultuur. Teamontwikkeling. Het changelab als ontwikkelinstrument.

Werkwijze
Het programma wordt op maat gemaakt op basis van door de deelnemers ingebrachte vraagstukken en fricties op het gebied van teamontwikkeling, professionalisering en schoolontwikkeling. Ton Bruining neemt voorafgaand aan deze 'terugkomdag' met u contact op n.a.v. het door u ingebrachte vraagstuk.

Opbrengst
Aan het einde van de dag heeft de deelnemer een aanpak om de fricties die hij of zij ervaart in/rond het werk, in het team, in de organisatie aan te pakken.

Omvang
De conferentie vindt plaats op 31 januari 2018 en begint om 09.30 uur in 's-Hertogenbosch. Het maximum aantal deelnemers bedraagt 30.

Tijdsinvestering
Studielast: 8 uur.
Contacturen: 8 uur.

Deelnemerskosten
De deelnemerskosten bedragen € 200,- voor 1 persoon, € 350,- voor 2 personen uit dezelfde organisatie, voor elke volgende persoon uit dezelfde organisatie € 100,-. 

 

 

Inschrijfformulier

Afwijkend factuuradres

Gegevens deelnemer

Gegevens deelnemer 2

Gegevens deelnemer 3

Tot vier weken vóór aanvang van de bijeenkomst kunt u, uitsluitend schriftelijk, annuleren. Bij verhindering kunt u een vervanger laten deelnemen. In verband met de deelnemerslijst verzoeken wij u vriendelijk ons hierover te informeren via e-mail conferentiedienst@kpcgroep.nl. De volgorde van binnenkomst van de aanmelding is bepalend voor de inschrijving. Facturering vindt plaats na afloop van de bijeenkomst. De factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Lees ook: algemene verkoopvoorwaarden.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Ton Bruining
Adviseur
06–53221513

E-mail Ton