Vernieuwing van curriculum

Onderwijskwaliteit en innovatiekracht zijn in het beroepsonderwijs twee kanten van dezelfde medaille. Die uitdaging voor elk onderwijsteam is krachtige leeromgevingen te realiseren.

KPC Groep adviseert en ondersteunt u bij het ontwerpen en implementeren van authentieke en praktijkgerichte leeromgevingen. We slaan bruggen tussen buitenschools en binnenschools leren. Het resultaat: een curriculum dat toekomstbestendig is en aansluit bij de visie van de opleiding. In de rol van adviseur, coach of projectleider helpen we teams en docenten vernieuwingen tot stand te brengen.

 

Artikel

Opleiden tot vakmanschap
Vakmanschap komt tot ontwikkeling in de beroepspraktijk. In het middelbaar beroepsonderwijs wordt de basis gelegd voor dat vakmanschap. Welke eisen stelt dit aan docenten en praktijkopleiders?

 

Artikel

 

 

Praktijkvoorbeeld

Beter onderwijs tegen lagere kosten
Onder het motto ‘Beter onderwijs tegen lagere kosten’ startte Helicon Opleidingen MBO in Velp de Netwerkschool. Onder begeleiding van KPC Groep is de leeromgeving met een eigen Onderwijscatalogus gevuld.

 

Praktijkvoorbeeld

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Ton Bruining
Adviseur/R&D KPC Groep
06–53221513

E-mail Ton