Doelgericht werken aan betekenisvol leren in het Praktijkonderwijs

Optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor ieder kind, structuur in leerlijnen, lijn brengen in opbrengstgericht werken. Voor dergelijke complexe uitdagingen kiezen scholen in het Praktijkonderwijs steeds meer voor een planmatige insteek. 

Onder het label DOEN IN biedt KPC Groep die aanpak. Een aanpak, ontwikkeld in samenwerking met het veld, die

  • samenhang aanbrengt in activiteiten en processen;
  • de interne samenwerking en kennisdeling naar een hoger plan tilt;
  • concreet en compleet is. 

Volledig maatwerk

De bij DOEN IN betrokken adviseurs zijn thuis in het Praktijkonderwijs. We weten dat iedere school door zijn context uniek is en blauwdrukken niet werken. De implementatie van DOEN IN is daarom volledig maatwerk. Met oog voor:

  • De onderwijskundige ontwikkelingen binnen de school;
  • De afstemming tussen leerlijnen, methodes en beoordelingen;
  • De koppeling met de verschillende stagevormen binnen het onderwijs;
  • Planmatig werken binnen het onderwijsteam;
  • Eigenaarschap voor de leerling;
  • Kwaliteitsborging;
  • De invoering van het LVS DOEN IN voor een systematische monitoring.

 

De aanpak van DOEN In wordt onder meer gebruikt door Praktijkschool De Einder (Den Haag) en Hans Petri school (praktijkonderwijs Dordrecht). Maar er is meer. De scholen die werken met de aanpak van DOEN IN vormen een netwerk waarin ze kennis, praktijkervaringen en materialen delen: het Platform DOEN IN. 

Waarom Praktijkschool De Einder koos voor DOEN IN

Praktijkschool De Einder in Den Haag wil haar onderwijs verder personaliseren vanuit de talenten en behoeften van de leerlingen. Na een grondige oriëntatie op de verschillende mogelijkheden is gekozen voor de aanpak en het bijbehorende Leerling Volg Jezelf Systeem DOEN IN. De Einder en KPC Groep werken samen aan een maatwerk-curriculum met leerlijnen, betekenisvolle lesstof en opdrachten die passen bij de uitstroom mogelijkheden van de leerlingen.

Directeur Ron Duchatteau: “Werken met het Leerling Volg Jezelf Systeem is een ‘way of life’. DOEN IN zorgt voor eigenaarschap bij docenten en leerlingen. Een herkenbare rode draad door je school waar leerlingen zichzelf op 3 niveaus kunnen (door)ontwikkelen.  Het systeem draagt zorg voor doorlopende leerlijnen over alle schooljaren heen. Hierdoor krijgt de motivatie en inzet van onze leerlingen een enorme boost. KPC Groep brengt veel kennis bij in de ondersteuning en de implementatie van Doen IN.  Ons team is ervan overtuigd dat de doelen die we onszelf gesteld hebben in ruime mate gehaald gaan worden. Wij gaan ervoor!”

 

Meer weten? Neem contact op met Diane van der Voorn of Mandy Ankersmit.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Diane van der Voorn
Adviseur
06-53541024

E-mail Diane

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Mandy Ankersmit
Adviseur
06-53541094

E-mail Mandy