Schoolontwikkeling

Het Praktijkonderwijs is volop bezig met uitdagingen als werken aan leerlijnen, opbrengstgericht werken, arbeidstoeleiding, kwaliteitszorg en professionalisering. Samen met u maken we scherp waar u staat, waar de kracht zit van uw school en wat ontwikkelpunten zijn.

Voor uw schoolontwikkeling kunt u ons inschakelen voor de volgende thema’s:

  • opbrengstgericht werken;
  • professionalisering;
  • curriculum;
  • arbeidstoeleiding;
  • passend Onderwijs;
  • kwaliteitszorg.

 

Download Placemat

Praktijkvoorbeelden

Individuele leerroutes
Leerlingen laten floreren in individuele leerroutes.

Praktijkvoorbeeld

 

Taal en rekenen
Lijn brengen in taal en rekenen.

Praktijkvoorbeeld

 

Meer maatwerk in onderwijs
De afdeling Praktijkonderwijs van het Raayland is volop in ontwikkeling. De rode draad: leerlingen meer eigen keuzes laten maken.

Praktijkvoorbeeld

 

Praktijkcollege Tilburg: ambities én daadkracht
Herkenbare leerlijnen en uitstroomprofielen, een stevigere plek voor de praktijkvakken en leerlingen meer eigenaar maken van hun loopbaantraject.

Praktijkvoorbeeld

 

Zeeuwse PrO-scholen maken werk van de werkgeversbenadering
De Zeeuwse Stichting Maatwerk zet zich in om kwetsbare jongeren toe te leiden naar een passende plaats in de samenleving en arbeidsmarkt.

Praktijkvoorbeeld