Zeeuwse PrO-scholen maken werk van de werkgeversbenadering

De Zeeuwse Stichting Maatwerk (samenwerkingsverband van 17 VSO- en 5 PrO-scholen) zet zich in om kwetsbare jongeren toe te leiden naar een passende plaats in de samenleving en arbeidsmarkt. Onder de paraplu van ZSM hebben vier scholen voor praktijkonderwijs hun krachten gebundeld rond het thema arbeidstoeleiding.

 

Praktijkvoorbeeld