Onderwijs anders organiseren

De organisatie van onderwijs vraagt soms om een heroriëntatie. Een andere inrichting van uw primair proces kan openingen bieden naar doelmatiger, effectiever en meer gepersonaliseerd onderwijs.

Het doorbreken van het traditionele jaarklassensysteem is een oplossingsrichting die steeds meer besturen en scholen kiezen. Leraren gaan werken in teamverband en in een nieuwe organisatiestructuur. Instructiebehoeften en leerbehoeften van kinderen staan hierin centraal.

Meer weten over de mogelijkheden die we bieden voor ondersteuning vanuit ons netwerk van experts? Neem contact op met Arie van Erp. 

 

Publicatie

Artikel

  • "We constateerden dat het traditionele jaarklassensysteem een keurslijf is dat niet de ruimte biedt voor wat kinderen van deze tijd nodig hebben. Het kan en moet anders. Flexibeler, effectiever, slimmer, doelmatiger en gepersonaliseerd."
    Robert Hilhorst, bestuurder Stichting Delta (Arnhem e.o.)

Praktijkvoorbeelden

Onderwijs passend organiseren op ‘krimp’-school
Door de krimp moest de school nieuwe antwoorden vinden om financieel, onderwijskundig en kwalitatief verantwoord verder te kunnen. 

Praktijkvoorbeeld

 

De metamorfose van Stella Nova
De onderwijskwaliteit was matig en de resultaten zwak. De leerlingenaantallen daalden daarom sterk. Het roer moest om.  

Praktijkvoorbeeld

 

Leerlingen uitdagen in de echte wereld
Hoe voorkom je dat bovenbouw leerlingen hun motivatie verliezen?

Praktijkvoorbeeld

 

Onderwijs anders en de meerwaarde voor groep 1-2-3
“Net als veel andere scholen hebben we te maken met krimp, verandering was noodzakelijk om ons voortbestaan veilig te stellen." 

Praktijkvoorbeeld

Opleiding Onderwijs Anders

Onze kennis en ervaring met het herinrichten van het primair proces delen we graag. Deze incompany-opleiding is bedoeld voor schoolleiders, IB-ers en leraren die samen de diepte in willen.

 

Opleiding Onderwijs Anders

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Arie van Erp
Adviseur
06-22488059

E-mail Arie