Onderwijs anders organiseren

Onderwijs kan anders. Onderwijs kan beter. Veel scholen willen hun onderwijs veranderen.

  • Om beter aan te sluiten bij de behoeften van leerlingen en meer
    recht te doen aan verschillen.
  • Om het onderwijs aantrekkelijker en realistischer te maken voor leerlingen.
  • Om leerlingen beter voor te bereiden op vervolgonderwijs

 

Steeds meer scholen organiseren hun onderwijs anders en nemen afscheid van het traditionele jaarstofklassensysteem. Ze zijn op zoek naar andere vormen voor het organiseren van het onderwijs. Op scholen waar het onderwijs op andere manieren georganiseerd is, ontstaat intensievere samenwerking tussen leraren, meer focus op onderwijsontwikkeling en leren leraren van en met elkaar.

Tal van scholen en besturen begeleid(d)en we bij het herinrichten van het primaire proces, het versterken van het onderwijskundige leiderschap en het ontwikkelen van partnerships in de onderwijsketen. Graag delen we onze kennis en praktijkervaring over de routes die je kunt volgen bij het ontwikkelen en implementeren van onderwijs anders.

 

 

Leestip: Taco Houkema over vernieuwingsprocessen.

 

 

Essay

Download

Artikel

  • "We constateerden dat het traditionele jaarklassensysteem een keurslijf is dat niet de ruimte biedt voor wat kinderen van deze tijd nodig hebben. Het kan en moet anders. Flexibeler, effectiever, slimmer, doelmatiger en gepersonaliseerd."
    Robert Hilhorst, (oud-)bestuurder Stichting Delta (Arnhem e.o.)

Praktijkvoorbeelden

Onderwijs passend organiseren op ‘krimp’-school
Door de krimp moest de school nieuwe antwoorden vinden om financieel, onderwijskundig en kwalitatief verantwoord verder te kunnen. 

Praktijkvoorbeeld

 

De metamorfose van Stella Nova
De onderwijskwaliteit was matig en de resultaten zwak. De leerlingenaantallen daalden daarom sterk. Het roer moest om.  

Praktijkvoorbeeld

 

Leerlingen uitdagen in de echte wereld
Hoe voorkom je dat bovenbouw leerlingen hun motivatie verliezen?

Praktijkvoorbeeld

 

Onderwijs anders en de meerwaarde voor groep 1-2-3
“Net als veel andere scholen hebben we te maken met krimp, verandering was noodzakelijk om ons voortbestaan veilig te stellen." 

Praktijkvoorbeeld

Opleiding Onderwijs Anders

Onze kennis en ervaring met het herinrichten van het primair proces delen we graag. Deze incompany-opleiding is bedoeld voor schoolleiders, IB-ers en leraren die samen de diepte in willen.

 

Opleiding Onderwijs Anders

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Margje van Muiswinkel
Adviseur
06-22487649

E-mail Margje

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Sandra Loos
Adviseur
085-2101580

E-mail Sandra

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Taco Houkema
Adviseur
085-2101580

E-mail Taco