Onderwijs passend organiseren op een ‘krimpschool’

De Looschool is een plattelandsschool voor de kern Loo en het buitengebied. Door de krimp moest deze in de regio Deventer gelegen school nieuwe antwoorden vinden om financieel, onderwijskundig en kwalitatief verantwoord verder te kunnen. Directeur Fleur Poppema vertelt over dit proces en deelt haar inzichten.

 

Praktijkvoorbeeld