Werken met kernconcepten op de Barchschole

De Barchschole (Barchem, Achterhoek) werkt volgens een nieuw onderwijsconcept in units: unit 1-2-3, unit 4-5-6 en unit 7-8. Binnen de units wordt gewerkt met kernconcepten. Het werken met kernconcepten sluit aan bij de beleving van kinderen en hun natuurlijke drang tot ontdekken. In dit praktijkvoorbeeld leest u hoe de Barchschole het werken met kernconcepten toepast. 

 

Praktijkvoorbeeld