Doelgericht werken aan betekenisvol leren met DOEN IN

Meer eigenaarschap van leerlingen, optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor ieder kind, structuur in leerlijnen, lijn brengen in opbrengstgericht werken. Voor dergelijke  complexe uitdagingen kiezen scholen in het VSO steeds meer voor een planmatige insteek. 

Onder het label DOEN IN biedt KPC Groep die aanpak. Een aanpak, ontwikkeld in samenwerking met het veld, die

  • samenhang aanbrengt in activiteiten en processen;
  • de interne samenwerking en kennisdeling naar een hoger plan tilt;
  • concreet en compleet is. 

Volledig maatwerk

De bij DOEN IN betrokken adviseurs zijn thuis in het VSO en Praktijkonderwijs. We weten dat iedere school door zijn context uniek is en blauwdrukken niet werken. De implementatie van DOEN IN is daarom volledig maatwerk. Met oog voor:

  • De onderwijskundige ontwikkelingen binnen de school;
  • De afstemming tussen leerlijnen, methodes en beoordelingen;
  • De koppeling met de verschillende stagevormen binnen het onderwijs;
  • Planmatig werken binnen het onderwijsteam;
  • Eigenaarschap voor de leerling;
  • Kwaliteitsborging;
  • De invoering van het LVS DOEN IN voor een systematische monitoring.

 

De aanpak van DOEN In wordt onder meer gebruikt door de Spanker, cluster 3 & 4 (regio Kampen), Inspecteur S. de Vriesschool VSO (Den Haag)De Wingerd (Nunspeet), Praktijkschool De Einder (Den Haag) en Hans Petri school (praktijkonderwijs Dordrecht). Maar er is meer. De scholen die werken met de aanpak van DOEN IN vormen een netwerk waarin ze kennis, praktijkervaringen en materialen delen: het Platform DOEN IN. 

 

Waarom de Inspecteur S. de Vriesschool koos voor DOEN IN

"We hebben onze visie op het onderwijs concreet handen en voeten kunnen geven. Door middel van de DOEN IN-aanpak werken we nu op uniforme wijze. Onze leerlingen en docenten ervaren structuur, duidelijkheid en eigenaarschap. Onze leerlingen krijgen de verantwoordelijkheid voor een vakportfolio (praktijkvakken), een AVO portfolio (met de algemeen vormende vakken) en een stageportfolio. Aan alle onderdelen van de verschillende portfolio’s koppelen we certificaten. Hierdoor ontstaat een sterk gevoel van eigenwaarde en trots."

In het digitaal leerlingvolgsysteem van DOEN IN, waarbij wij aan de basis hebben gestaan van de ontwikkeling ervan, houden we onder andere de vorderingen van de leerlingen bij. Leerlingen en ouders hebben de mogelijkheden om in te loggen en inzicht te krijgen in vorderingen en mogelijkheden van de leerling. Dit interactieve systeem is zeker een verrijking voor onze school geworden."

 

Tip! Gratis informatie- en inspiratiesessie

Meer weten? Neem contact op met Diane van der Voorn of Mandy Ankersmit

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Diane van der Voorn
Adviseur
06-53541024

E-mail Diane

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Mandy Ankersmit
Adviseur
06-53541094

E-mail Mandy