Onderwijskwaliteit

Van uw school wordt verwacht dat u in staat bent om beredeneerde keuzes te maken. Dit op basis van het ontwikkelingsperspectief van leerlingen.

Leerlijnen en leerroutes zijn een belangrijke onderlegger voor het maken van deze keuzes. Leerroutes bieden leraren houvast. Maar ook mogelijkheden om de onderwijsopbrengsten te analyseren.

Onze specialisten ondersteunen u bij:

  • curriculumontwikkeling: leerdoelen, leerdoelen en leerroutes
  • professionalisering van docenten: pedagogisch-didactisch handelen