Differentiatie in de klas

Bent u op koers met opbrengstgericht werken en het beter omgaan met verschillen in de klas? Professionalisering is de sleutel voor succes.

Veel scholen voor vmbo, havo en vwo plukken de vruchten van onze aanpak. Door de verbinding van individueel leren (docentfocus), teamleren (teamfocus) en het organisatieleren (schoolfocus) bieden we de docent en daarmee de school de ideale omgeving om leren duurzaam mogelijk te maken.

U kunt ons inschakelen voor procesbegeleiding en inhoudelijke ondersteuning bij het professionaliseren van docenten, teams en de organisatie.

 

Aanpak

In onze aanpak ligt de focus op de docent, het team en de school. Dit biedt de beste garanties voor duurzame resultaten op het gebied van opbrengstgericht werken en differentiëren.

 

Lees meer

 

Praktijkvoorbeeld

Afgelopen schooljaar ging SG De Dijk in Medemblik aan de slag met projectmatig differentiëren. “Van het nut van differentiëren zijn we meer dan ooit overtuigd.”

 

Praktijkvoorbeeld

Publicatie

Liniaal

Liniaal opbrengstgericht werken in de klas
Hoe geef je in de klas handen en voeten aan OGW?

 

Liniaal

 

 

Scholingsprogramma op het Cambium College

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Esther de Boer
Adviseur
085-2101580

E-mail Esther