De grenzeloze mogelijkheden van de professionele ruimte

Doelgroepen: Docenten en middenmanagement

Onderwijssector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Praktijkonderwijs, VMBO, Beroepsonderwijs

Doel
Scholing voor docenten om meer inzicht te krijgen in hun rol en drijfveren als docent en invulling te geven aan de professionele ruimte. Docenten worden steeds meer eigenaar van hun eigen professionalisering. De onderwijsorganisatie stelt daarnaast bepaalde eisen en verwachtingen bij deze professionalisering. Ligt ze bijvoorbeeld in lijn met de visie van de school, of het strategisch (personeels)beleid? Deze opleiding kan worden vormgegeven op basis van de behoeften van uw team en organisatie. Ze verschaft de deelnemers inzicht in eigen drijfveren, handvatten hoe deze drijfveren gekoppeld kunnen worden aan de onderwijspraktijk en de richting die de onderwijsorganisatie uitgaat.


Inhoud

Wet- en regelgeving, verschillende onderwijstheorieën (Marzano, Hattie, Robinson), omgevingsinformatie, sturingstheorieën (o.a. Weggeman, Covey, Palmer), aanspreekbaar versus aansprakelijk, waarderingstheorieën (o.a. Sinek, U-lab).


Werkwijze

De bijeenkomsten hebben elk een eigen karakter en kleur, afhankelijk van inhoud en context wordt gebruik gemaakt van diverse werkvormen. Naast kennisoverdracht zal er veel sprake zijn van groepswerk, reflectie en waarderend onderzoek. Onderwijskundige en veranderkundige theorieën worden in relatie gebracht met de interne processen.


Resultaat

Deelnemers kennen na de scholing de formele en informele grenzen van hun professionele ruimte. Daarnaast gaan zij op zoek naar hun persoonlijke drijfveren en vervlechten zij deze in hun professionele ruimte.


Tijdsinvestering

Afhankelijk van het programma.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Ton Bruining
Adviseur/R&D KPC Groep
06–53221513

E-mail Ton