Basisopleiding Zorgcoördinator

Doelgroepen: Coördinatoren

Onderwijssector: Voortgezet onderwijs

Doel
Met de invoering van Passend onderwijs is de rol en positie van de zorgcoördinator/ondersteuningscoördinator relevanter dan ooit. Hoe krijgt u als zorgcoördinator écht positie om bruggen te slaan tussen beleid en werkvloer? Hoe geeft u vorm aan de ondersteuning van leerlingen, mentoren en docenten? Ook ontwikkelen scholen zich steeds meer tot ketenpartners. Wat betekent dit voor uw rol?

KPC Groep biedt ondersteuning met een speciaal opleidingsprogramma.
De basisopleiding voor zorgcoördinatoren in het voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs richt zich op de vijf kerntaken van de zorgcoördinator. Deze opleiding bieden we zowel incompany als op basis van open inschrijving aan.

 

Tip. We bieden deze basisopleiding ook als open inschrijving aan. Startdatum: 13 september. 

Ook verzorgen we een vervolgopleiding. Startdatum: 4 oktober.

 

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • Het aansturen van de leerling- en docentbegeleiding in het ondersteuningsteam
  • Het adviseren en coachen van mentoren en docenten
  • Afstemming met ouders en afstemming met externe partners in het SWV en in de jeugdhulp
  • Het adviseren van het management m.b.t. het ondersteuningsbeleid en passend onderwijs en het leveren van een bijdrage aan het uitzetten en evalueren van dit beleid
  • Het systematische evalueren van de kwaliteit van de leerlingenzorg en het ondernemen van acties om de kwaliteit te versterken


In de zesdaagse basisopleiding maken de deelnemers uitgebreid kennis met diverse facetten in het werk van een zorgcoördinator. Verschillende trainers zorgen ieder door hun eigen expertise voor een afwisselende en gedegen opleiding tot zorgcoördinator.

 

Inhoud
Dag 1  -  Passend onderwijs: de paraplu
We verkennen de werksituaties van de verschillende deelnemers, onderzoeken welke aspecten van passend onderwijs op deze scholen aan de orde zijn en wat de rol van de zorgcoördinator hierin is. Daarbij gaan we in op de actuele stand van zaken rondom passend onderwijs en besteden we onder meer aandacht aan het schoolondersteuningsprofiel, de basisondersteuning en de extra ondersteuning.

Dag 2   -  Passend onderwijs en het ontwikkelen van beleid in school
In deze bijeenkomst komt het ontwikkelen, uitzetten en evalueren van beleid in school ten aanzien van passend onderwijs en de leerlingenzorg aan de orde. We bespreken hoe beleidsontwikkeling in school plaatsvindt en welke bijdrage de zorgcoördinator daaraan kan leveren. Tevens onderzoeken we hoe we in school systematisch de leerlingenzorg kunnen evalueren en verbeteren.

Dag 3   -  Passend onderwijs en handelingsgericht werken op de werkvloer
Het accent ligt deze dag op het primaire proces en het ondersteunen van leerlingen met leer- en gedragsproblemen. Wat zijn de ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen en hoe stem je het onderwijs hierop doelgericht en planmatig af? Op welke wijze geef je cyclisch inhoud en vorm aan handelingsgericht werken in school? Tevens wordt aandacht besteed aan het werken met een ontwikkelingsperspectief en aan het voeren van gesprekken met leerlingen en met ouders.

Dag 4  -  Passend onderwijs en het coachen van mentoren en docenten
Passend onderwijs gebeurt in de klas en het zijn de docenten en mentoren die het moeten doen. Op welke wijze kunnen we hen coachen bij het afstemmen van hun onderwijs op de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen? Daarnaast onderzoeken we hoe je op handelingsgerichte wijze klassenbesprekingen en leerlingenbesprekingen in school kunt uitvoeren.

Dag 5  -  Passend onderwijs en de school als ketenpartner
Een school is geen eiland, maar werkt in de keten samen met externe partners. Op drie dimensies kijken we naar deze samenwerking: de samenwerking bij overgangen in de schoolloopbaan, de samenwerking met partners in het SWV en de samenwerking met partners in de jeugdhulp. Hoe geef je aan deze samenwerking inhoud en vorm en wat is je rol als zorgcoördinator daarbij?

Dag 6  -  Passend onderwijs en het persoonlijk functioneren van de zorgcoördinator
Ter afronding inventariseren we wat dit alles betekent voor het persoonlijk functioneren van de zorgcoördinator. Hoe geef je in de eigen praktijk invulling aan de vijf kerntaken van de zorgcoördinator? Daarbij besteden we aandacht aan de taakomschrijving, de taakafbakening en de positie die je in de organisatie inneemt. Wat zijn ontwikkelpunten waar je verder mee aan de slag wilt?


Werkwijze

Theorie wordt afgewisseld met praktijk. De praktijk van de deelnemers staat centraal. Van de deelnemers wordt een actieve inzet verwacht. Tussen de bijeenkomsten worden korte praktijkopdrachten uitgevoerd die in de bijeenkomsten besproken worden.
De basisopleiding kan op maat gegeven worden voor een school of een voor groep scholen. Het programma wordt dan aangepast aan de specifieke wensen.


Tijdsinvestering
Totaal 49 uur.

Bekijk ook onze opleidingsagenda

Opleidingsagenda

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Pieter Jan Hiemstra
Adviseur
085-2101580

E-mail Pieter Jan

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Ton Bruining
Adviseur/R&D KPC Groep
06–53221513

E-mail Ton