Leertraject Ambitieuze leerkracht in kartrekkersrol

Doelgroepen: Leerkrachten

Onderwijssector: Primair onderwijs

Doel
Ben je leerkracht en heb je de ambitie naast je lespraktijk een andere rol op te pakken? Wij zien steeds vaker dat ambitieuze leerkrachten een kartrekkersrol op zich (willen) nemen in het team. Maar hoe doe je dat? Deze opleiding zorgt ervoor dat je als leerkracht competent wordt in het opzetten, begeleiden en implementeren van onderwijskundige vernieuwingen.


Doelgroep

Leerkrachten in het primair onderwijs met minimaal drie jaar ervaring en met de ambitie om verander- of verbetertrajecten binnen de school te kunnen begeleiden.


Inhoud

In dit leertraject wordt aandacht besteed aan zes thema’s.

 • Ik
  We starten met ik. Er wordt een persoonlijk profiel van de deelnemer geschetst. Je krijgt antwoorden op vragen als: wie ben ik? Wie ben ik als kartrekker? Wat drijft mij? Waar krijg ik energie van en waarvan loop ik leeg? Welke leiderschapsstijlen zijn er en welke herken ik in mijzelf? Wat doe ik onder druk? Dit doen we aan de hand van de Management Drives vragenlijst.
 • Context
  Vervolgens gaan we in op je persoonlijke context: school, team, leerlingen. Wie spelen er een rol in jouw context? Waar heb je mee te maken? Deze vragen worden beantwoord aan de hand van een krachtenveld en actorenanalyse. Hier wordt ook de verbinding gemaakt tussen jouw opdracht en de bredere maatschappelijke context van het onderwijs.
 • Opdracht
  Jouw persoonlijke opdracht, voor jouw school, wordt hier helemaal scherp gemaakt. Hij wordt verbonden aan de visie van de school. Er worden SMART doelen geformuleerd en een plan van aanpak opgesteld.
 • Procesbegeleiding
  Bij dit thema gaan we in op een aantal vragen rondom procesbegeleiding. Zoals: Hoe begeleid ik het proces van mijn opdracht? Hoe betrek ik mensen? Hoe geef ik sturing zonder macht? Hoe kan ik anderen aansturen of betrekken vanuit gelijkwaardigheid? Hoe weet ik welke vorm van leiderschap ik wanneer in moet zetten?
 • Weerstanden
  In het proces van jouw opdracht zul je weerstanden tegenkomen. In dit traject leer je weerstanden en onderstromen te herkennen en er mee omgaan.
 • Communicatie
  In het gehele traject besteden we aandacht aan communicatieve vaardigheden, zoals presenteren, het geven van feedback en het aangaan van de dialoog. Centraal staan vragen als: Hoe blijf ik in gesprek met mijn collega’s? Welke communicatiestijlen en –technieken zijn er en hoe gebruik ik ze? Ook oefenen we met gesprekstechnieken.

 

Werkwijze
De persoon, de opdracht en omgeving van de deelnemer staan centraal. We behandelen theorie die de deelnemer handvatten biedt voor zijn eigen opdracht.
Een aantal keren komen deelnemers als groep bijeen. We werken zowel klassikaal als door middel van intervisie gewerkt wordt. Verder krijg je als deelnemer individuele coaching.


Resultaat

Na deze opleiding:

 • Heb je kennisgenomen met organisatiesystemen en veranderkunde.
 • Heb je zicht op actuele ontwikkelingen en kun je de impact hiervan vertalen naar je eigen context (taak en school) vanuit een onderzoekende houding.
 • Kun je zelfstandig eenvoudige onderwijskundige veranderingen binnen de school aansturen en implementeren en de verandering verankeren binnen het schoolsysteem (rol: kartrekker, projectleider, coördinator).

 

Dagen/dagdelen
8 dagen waarvan 1 intakegesprek en 7 dagen met theorie, casuïstiek en intervisie.


Tijdsinvestering

100 uren.


Aanvullende informatie

De modules zijn apart te volgen. In overleg kan het traject geheel op maat vormgegeven worden.

Bekijk ook onze opleidingsagenda

Opleidingsagenda

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Arie van Erp
Adviseur
06-22488059

E-mail Arie