Cruciale leermomenten in leerlijn rekenen

Doelgroepen: Teams en leerkrachten

Onderwijssector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs

Doel
Leerlijnen bevatten per rekendomein een groot aantal tussendoelen. Leerkrachten zien vaak door de bomen het bos niet meer en verliezen hierdoor de grip op de leerlijn van de methode. Gevolg: overzicht ontbreekt over de rekenontwikkeling van leerlingen in groep 1 t/m 8 en inzicht in welke leermomenten cruciaal zijn in deze ontwikkeling. Zicht hebben op deze ankerpunten in leerlijnen is belangrijk om een doorgaande lijn in school te realiseren en om wezenlijke doelen in bijvoorbeeld het groepsplan te kiezen. Maar ook om (risico)leerlingen effectief te begeleiden.

Doelgroep
De training kan ook bovenschools aangeboden worden in netwerken van rekencoördinatoren en intern begeleiders.

Inhoud
De training wordt met de opdrachtgever op maat samengesteld. De volgende thema’s komen aan de orde:

  • toepassing van de Referentieniveaus Rekenen als ijkpunt voor wat we willen bereiken;
  • analyse van de behaalde opbrengsten per rekendomein;
  • analyse van cruciale leermomenten in de eigen leerlijn rekenen groep 1 t/m 8;
  • ‘borgen’ van cruciale leermomenten in een doorgaande, schooleigen leerlijn;
  • effectief begeleiden van (risico) leerlingen bij de cruciale leermomenten in de leerlijn, zowel naar leerinhoud als didactiek.
  • De leerlijn voorbereidend rekenen (groep 1 en 2) is onderdeel van de training.

 

Werkwijze
De bijeenkomsten sluiten aan bij de eigen leerlijn rekenen van de school. De deelnemers gaan praktisch aan de slag en onderzoeken samen wat cruciale leermomenten zijn. Zij wisselen met elkaar uit, waardoor er meer afstemming en verbinding tussen de leerjaren ontstaat. De cruciale leermomenten in leerjaar 1 t/m 8 worden op een handige wijze gevisualiseerd. De deelnemers passen het inzicht in de cruciale leermomenten toe in het doelgericht begeleiden van (risico)leerlingen. Samen verkennen we wat effectief is in het begeleiden van leerlingen. Er is veel aandacht voor een goede borging.


Resultaat

  • De deelnemers hebben meer overzicht en inzicht in de leerlijn rekenen van school.
  • De deelnemers kennen de cruciale leermomenten in de leerlijn rekenen en weten hoe zij (risico)leerlingen effectief kunnen begeleiden bij deze drempels in de rekenontwikkeling.
  • Versterking van de kwaliteit van het rekenonderwijs door een doorgaande lijn en meer verbinding in het rekenaanbod.

 

Tijdsinvestering
De training bestaat uit 4 dagdelen. Tussen de bijeenkomsten voeren de deelnemers beknopte opdrachten uit in de eigen praktijk van maximaal één uur (totaal drie uur). 

Bekijk ook onze opleidingsagenda

Opleidingsagenda

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Maegen Officer
Adviseur
085-2101580

E-mail Maegen

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Kirsten Heezius
Adviseur
085-2101580

E-mail Kirsten