De docent als data-expert

Doelgroepen: Docenten, sectievoorzitters en teamleiders

Onderwijssector: Voortgezet onderwijs

Doel
Het analyseren en interpreteren van leerresultaten op basis van klas-, leerjaar- en cohortanalyse. Deelnemers leren hoe zij data-analyse kunnen inzetten ten behoeve van opbrengstgericht werken.


Inhoud

Aan de hand van praktijksimulaties krijgen deelnemers inzicht in de bijdrage die data-analyse kan leveren aan de dagelijkse onderwijspraktijk.


Werkwijze

Na een korte plenaire bijeenkomst gaan de deelnemers in kleine groepen onder begeleiding aan de slag met het lezen en interpreteren van leerresultaten. De focus ligt op het leren stellen van de juiste vragen om de juiste interventies in de klas en/of sectie te kunnen uitzetten. Maar ook voor het kunnen voeren van het juiste gesprek met de leerling.


Resultaat

Deelnemers bouwen ervaring met het analyseren en interpreteren van leeropbrengsten op het niveau van de klas, het leerjaar en het cohort. Deelnemers zijn in staat op basis hiervan conclusies, verdiepingsvragen en/of aanbevelingen te formuleren.


Tijdsinvestering

De tijdsinvestering 3 contacturen.

Bekijk ook onze opleidingsagenda

Opleidingsagenda

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Arie van Erp
Adviseur
06-22488059

E-mail Arie