(H)erkennen van (hoog)begaafde leerlingen

Doelgroepen: Leerkrachten primair onderwijs en leraren voortgezet onderwijs

Onderwijssector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Doel
De deelnemers kunnen:

  • leerlingen die (hoog)begaafd zijn (h)erkennen;
  • de opgedane kennis direct toepassen in hun klassen;
  • voorkomen dat leerlingen in hun schoolloopbaan vastlopen of afstromen;
  • onderpresteren van leerlingen voorkomen;
  • leerlingen stimuleren om te presteren.

 

Inhoud
De training beslaat zes dagdelen met tussenliggende activiteiten (huiswerk, intervisie, indien functioneel lesbezoeken).
Tijdens de bijeenkomsten komen de volgende onderdelen aan de orde:
1. (Hoog)begaafdheid: over welke leerlingen hebben we het dan eigenlijk?
2. Herkennen en signaleren van begaafde leerlingen: hoe doe je dat?
3. Hoogbegaafd ‘zijn’: erkennen en kennen van deze leerlingen; in gesprek met onderpresteerders.
4. Metacognitie en (hoog)begaafdheid.
5. Feedback geven aan (hoog)begaafde leerlingen.
6. Differentiatie in de klas: hoe komt iedereen tot zijn recht? Compacten en verrijking.


Werkwijze

Elke bijeenkomst heeft een vaste opzet: theoretisch gedeelte, intervisie afgewisseld met activerende werkvormen (ook bruikbaar in de klas), delen van ervaringen (casussen en intervisie) en tips en handreikingen voor begeleiding.


Resultaat

Leraren kunnen in hun eigen beroepspraktijk verschillen tussen leerlingen (h)erkennen en gerichte interventies inzetten om leerlingen te begeleiden. Daarnaast kunnen ze collega’s inspireren hier ook mee aan de slag te gaan.


Tijdsinvestering

De tijdsinvestering bedraagt 18 contacturen en (ongeveer) 12 huiswerkuren.

Bekijk ook onze opleidingsagenda

Opleidingsagenda

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Esther de Boer
Adviseur
085-2101580

E-mail Esther