Zinvol Toetsen (op groepsniveau)

Doelgroepen: Leerkrachten en intern begeleiders

Onderwijssector: Primair onderwijs

Doel
Toetsen is pas dan zinvol als we wat met de resultaten doen. Een analyse op school- en groepsniveau moet leiden tot een verbetering van het onderwijs. Een goede analyse is een middel om te evalueren en te reflecteren. Een goede analyse maken is niet iets dat je zomaar doet. Goed kunnen analyseren kun je leren. Het vraagt wel om specifieke vaardigheden. In deze cursus leren we hoe je snel een goede analyse kunt maken en hoe je door deze analyse kan komen tot een verbetering van het dagelijkse aanbod in de groep.


Inhoud

  • Wat zijn de voorwaarden voor een goede analyse?
  • Wat zijn de stappen om tot een goede analyse te komen?
  • Hoe geef je toetsen een effectvolle plaats in het dagelijkse werk in de groep.
  • Hoe vertaal je data naar een verandering in het didactisch handelen?
  • Hoe formuleer je redelijke leerdoelen voor de leerlingen?

 

Werkwijze
Vanuit de theorie wordt een koppeling gemaakt met de dagelijkse praktijk in de groep. Deelnemers krijgen de mogelijkheid vanuit hun eigen praktijk met hun eigen data de stappen te doorlopen om tot een goede analyse te komen. Door uitwisseling met andere deelnemers worden mogelijkheden aangereikt om toetsen een zinvolle plaats te geven in de dagelijkse praktijk van het werken in de groep.


Resultaat

  • U kunt een snelle en goede analyse van de halfjaarlijkse toetsgegevens maken.
  • U kunt deze analyse vertalen naar een adequaat verbeterplan op groeps- en leerkrachtniveau.
  • U kunt de toetsgegevens vertalen naar het dagelijks handelen in de groep.
  • U kunt de toetsgegevens vertalen naar leerdoelen voor individuele leerlingen.

 

Tijdsinvestering
De cursus kan in twee gespreide dagdelen of in één hele dag gegeven worden (8 contacturen). Er is de mogelijkheid (vervolgaanbod) om later individueel feedback te krijgen op de door de school gemaakte analyse. Bij een eventueel vervolg wordt het aantal contacturen (minimaal) 12.

 

Bekijk ook onze opleidingsagenda

Opleidingsagenda

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Hans Boudestein
Adviseur
085-2101580

E-mail Hans