Masterclass De rekenontwikkeling en didactiek

Doelgroepen: Leerkrachten

Onderwijssector: Primair onderwijs

Doel

  • Kennis hebben van de rekendidactiek, rekenleerlijn, rekendoelen en leerinhouden die belangrijk zijn in groep 1 en 2, met de focus op de domeinen meten en meetkunde.
  • Passende, betekenisvolle activiteiten kunnen organiseren en uitdagende vragen kunnen stellen die jonge kinderen aanzetten tot leren, in het bijzonder op het gebied van meetkunde en meten.
  • Aanzetten tot nadenken over en reflecteren op het eigen (reken)onderwijs aan jonge kinderen.

 

Inhoud
Deze masterclass gaat in op de rekendidactiek die belangrijk is in groep 1 en 2. Wat betekent goed voorbereidend rekenonderwijs in kleutergroepen in relatie tot opbrengstgericht werken met behoud van de eigenheid van de kleuterperiode? Tijdens deze bijeenkomst staat het beantwoorden van deze vraag centraal. Hierbij is de aandacht gericht op de kwaliteit van het aanbod, de leeromgeving en natuurlijk het didactisch handelen van de leerkracht.


Werkwijze

In deze masterclass komen theorie, eigen vaardigheid en de eigen praktijk uitgebreid aan de orde. Er is veel aandacht voor interactie, uitwisseling en ervaringen benoemen uit de eigen groepen. Er wordt gebruik gemaakt van filmbeelden uit de praktijk.


Resultaat

  • Inzicht in de rekendidactiek, rekenleerlijn, rekendoelen en leerinhouden m.b.t. meetkunde en meten.
  • Vanuit de theorie de eigen vaardigheid in de eigen praktijk kunnen uitbreiden en kunnen inrichten van een krachtige rekenspeelleeromgeving.

 

Tijdsinvestering
Totaal 6 uur.


Uiteraard handelt KPC Groep bij het verzorgen van haar trainingen en bijeenkomsten conform de coronarichtlijnen en -instructies van het RIVM. In het geval een fysieke bijeenkomst of training niet mogelijk is vanwege de richtlijnen van dat moment, dan zetten we die om in een passende online-oplossing waardoor de continuïteit en kwaliteit van uw professionaliseringstraject geborgd zijn.

 

 

Meer masterclasses professionalisering kleuteronderwijs

Bekijk het aanbod

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Arie van Erp
Adviseur
06-22488059

E-mail Arie