Masterclass Observeren en peilen in gr. 1-2

Doelgroepen: Leerkrachten en intern begeleiders

Onderwijssector: Primair onderwijs

Doel
Het gericht kunnen werken vanuit observaties, peilingen. Het kunnen analyseren en interpreteren van de waarnemingen om ze te kunnen vertalen naar passende doelen en een bewust en betekenisvol aanbod.


Inhoud

Het werken aan opbrengstgericht werken in de kleutergroep is een cyclisch proces dat start met het observeren, analyseren en interpreteren van gegevens. Observeren onderscheiden we in observeren van een afstand, participerend observeren en peilen. Aansluitend op het observeren en peilen gaan we nog in op het diagnostisch gesprek. Weten waar je op moet letten tijdens observaties is dan een voorwaarde. En dan gaat het er natuurlijk om dat je vervolgens ook doelgericht inspeelt op wat je ziet en weet. Dit vormt de kern van deze masterclass.


Werkwijze

De 2x per jaar gemaakte groepsplannen zijn leidraad voor het handelen in de groep. We maken de koppeling naar het dagelijks observeren in de groep om te komen tot een bewust en betekenisvol aanbod voor kinderen. We gebruiken filmbeelden uit de praktijk en een interactieve aanpak waarbij we ook leren van elkaar.


Resultaat

Bewust zijn van de waarde en noodzaak van observeren en peilen in groep 1 en 2. Opbrengstgericht kunnen werken in de kleutergroep vanuit een cyclisch proces dat start met het observeren, analyseren en interpreteren van de gegevens. Concrete handreikingen om hiermee aan de slag te gaan.


Tijdsinvestering

Totaal 6 uur.


Uiteraard handelt KPC Groep bij het verzorgen van haar trainingen en bijeenkomsten conform de coronarichtlijnen en -instructies van het RIVM. In het geval een fysieke bijeenkomst of training niet mogelijk is vanwege de richtlijnen van dat moment, dan zetten we die om in een passende online-oplossing waardoor de continuïteit en kwaliteit van uw professionaliseringstraject geborgd zijn.

 

 

Meer masterclasses professionalisering kleuteronderwijs

Bekijk het aanbod

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Arie van Erp
Adviseur
06-22488059

E-mail Arie