Masterclass OGW in de kleuterperiode voor schoolleiding

Doelgroepen: Directeuren, schoolleiders, intern begeleiders, onderbouwcoördinatoren, unitleiders onderbouw

Onderwijssector: Primair onderwijs

Doel
Doelen Masterclass leidinggevenden primair onderwijs.

 • U heeft kennis genomen van de cyclus OGW, gericht op het werken in groep 1 en 2.
 • U heeft kennis genomen van de criteria voor goed onderwijs in groep 1 en 2.
 • U heeft kennis genomen van de werkwijze in groep 1 en 2 aan de hand van de 6 elementen van effectief onderwijs.
 • U heeft vragen geformuleerd die u aan leerkrachten groep 1 en 2 kan stellen tijdens gesprekken en groepsbezoeken.
 • U heeft gereflecteerd en ervaringen gedeeld over de betekenis van de informatie voor de praktijk op uw school.

 

Inhoud
Opbrengstgericht werken in groep 1 en 2: Waarom en wat?
Onderwijs geven aan jonge kinderen is echt een vak apart. De leerkrachten in de kleutergroepen moeten beschikken over veel didactische en pedagogische kennis en vaardigheden om de kinderen te kunnen bieden wat ze nodig hebben. Daarnaast vraagt onderwijs geven aan kleuters goede differentiatievaardigheden en daarmee samenhangend ook organisatievaardigheden van het hoogste niveau.

Het is daarbij belangrijk dat de schoolleiding op hoofdlijnen kennis heeft van de werkwijze van groep 1 en 2 en het eigene van de kleuterdidaktiek.
Kennis op hoofdlijnen is nodig om:

 • De juiste vragen te kunnen stellen over leren en ontwikkelen en planmatig handelen tijdens (functionerings/beoordelings)gesprekken met leerkrachten groep 1 en 2.
 • Een inschatting te kunnen maken tijdens groepsbezoeken in groep 1 en 2 of doelgerichte activiteiten plaats vinden vanuit een beredeneerd aanbod.
 • Beleid te kunnen ontwikkelen, met behoud van het specifieke karakter van de kleuterdidaktiek.
 • De leerkrachten van groep 1 en 2, onderbouw/unitcoördinator en interne begeleider te laten beschikken over diepe(re) kennis van de didactische en pedagogische aspecten van het leren van het jonge kind.


Werkwijze
Vanuit praktijkgerichte vragen gaan we met elkaar aan de slag. Van elkaar leren en elkaar inspireren maakt hiervan onderdeel uit. Er wordt gebruik gemaakt van filmbeelden uit de praktijk.


Resultaat

 • U heeft kennis genomen van de cyclus OGW, gericht op het werken in groep 1 en 2.
 • U heeft kennis genomen van de criteria voor goed onderwijs in groep 1 en 2.
 • U heeft kennis genomen van de werkwijze in groep 1 en 2 aan de hand van de 6 elementen van effectief onderwijs.
 • U heeft vragen geformuleerd die u aan leerkrachten groep 1 en 2 kan stellen tijdens gesprekken en groepsbezoeken.
 • U heeft gereflecteerd en ervaringen gedeeld over de betekenis van de informatie voor de praktijk op uw school.

 

Tijdsinvestering
Totaal 6 uur.


Uiteraard handelt KPC Groep bij het verzorgen van haar trainingen en bijeenkomsten conform de coronarichtlijnen en -instructies van het RIVM. In het geval een fysieke bijeenkomst of training niet mogelijk is vanwege de richtlijnen van dat moment, dan zetten we die om in een passende online-oplossing waardoor de continuïteit en kwaliteit van uw professionaliseringstraject geborgd zijn.

 

Meer masterclasses professionalisering kleuteronderwijs

Bekijk het aanbod

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Arie van Erp
Adviseur
06-22488059

E-mail Arie