Masterclass Organisatie in de onderbouw

Doelgroepen: Leerkrachten

Onderwijssector: Primair onderwijs

Doel
Aanzet geven tot bewustwording en reflectie op het eigen handelen. Weten dat de organisatie van belang is om een kind te kunnen laten leren. In de wijze van organiseren kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte, vanuit 'relatie, competentie en autonomie'.
Doelgericht kunnen plannen met inzet van krachtige hoeken, een inspirerende speelleeromgeving, instructies, gedifferentieerde kleine kringactiviteiten, met aandacht voor regels, routines en zelfstandig werken.


Inhoud

Het onderwijs aan jonge kinderen kent een eigen dynamiek en een daarop afgestemde organisatie. Het fundament voor goede doorgaande ontwikkeling in het basisonderwijs op taal en rekenen wordt gelegd in de kleutergroepen. Het onderwijs in de groepen 1 en 2 kenmerkt zich door variatie en differentiatie. Deze masterclass omvat de belangrijkste facetten van organisatie, zet aan tot bewustwording en reflectie op het eigen handelen. Goede planning en organisatie zijn voorwaarden om dit alles te realiseren. Hoe je dit doet, staat centraal in deze masterclass.


Werkwijze

Er wordt bij ieder item regelmatig de vraag gesteld: waarom doe je dit, waarom doe je dit zo, wat maakt dat je deze keuze maakt? Deze vragen zetten aan tot bewustwording en reflectie op het eigen handelen.
Van elkaar leren en elkaar inspireren maakt hiervan onderdeel uit. Er wordt gebruik gemaakt van filmbeelden uit de praktijk.


Resultaat

Bewustwording en reflectie op het eigen handelen en doordrongen van het feit dat de organisatie van belang is om jonge kinderen te kunnen laten leren. Inspiratie om het klassenmanagement aan te scherpen en een nog krachtiger inspirerende leeromgeving in te gaan richten.


Tijdsinvestering

Totaal 6 uur.


Uiteraard handelt KPC Groep bij het verzorgen van haar trainingen en bijeenkomsten conform de coronarichtlijnen en -instructies van het RIVM. In het geval een fysieke bijeenkomst of training niet mogelijk is vanwege de richtlijnen van dat moment, dan zetten we die om in een passende online-oplossing waardoor de continuïteit en kwaliteit van uw professionaliseringstraject geborgd zijn.

 

Meer masterclasses professionalisering kleuteronderwijs

Bekijk het aanbod

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Arie van Erp
Adviseur
06-22488059

E-mail Arie