6

RU punten

1

Bijeenkomsten in totaal

Masterclass Organisatie van onderwijs in groep 1-2

Doelgroepen: Leerkrachten

Onderwijssector: Primair onderwijs

Doel
Onderwijs in groep 1 en 2 kenmerkt zich door variatie en differentiatie in instructie, aanbod en inrichting. Deze Masterclass legt een basis voor opbrengstgericht werken met kleuters en zet aan tot reflectie op het eigen handelen van leerkrachten. 


Inhoud
De Masterclass gaat in op de volgende aspecten:

  • organisatie en pedagogisch klimaat;
  • de kwaliteit van hoeken;
  • management van tijd en activiteit;
  • directe instructiemodel en kleine kring;
  • regels en routines;
  • zelfstandigheid en evaluatie.

 
Werkwijze
Aan de hand van opdrachten en filmbeelden uit de praktijk worden deelnemers bewust gemaakt van hun eigen handelen. Bij de te behandelen items maken we steeds de verbinding met doelgericht en opbrengstgericht handelen.


Resultaat

Bewustwording van eigen valkuilen en kansen voor het realiseren van doelgericht en opbrengstgericht onderwijs voor jonge kinderen dat aansluit bij hun ontwikkelingsniveau. Handvatten om het eigen klassenmanagement te versterken en voor het inrichten van inspirerende speelleeromgevingen.


Tijdsinvestering

Eén dag.


Registerleraar
Deze masterclass is gevalideerd bij Registerleraar voor 6 RU.

 

Bekijk ook onze opleidingsagenda

Opleidingsagenda