Masterclass planmatig handelen groep 1-2

Doelgroepen: Leerkrachten en intern begeleiders

Onderwijssector: Primair onderwijs

Doel

  • Opbrengstgericht kunnen werken door een helder beeld te hebben van doorgaande ontwikkeling op taal/lezen en rekenen in groep 1-2.
  • Weten wat er moet gebeuren in de kleuterperiode en welke accenten er moeten worden gelegd om ervoor te zorgen dat de aansluiting met groep 3 voor alle kinderen goed zal verlopen.
  • Weten hoe je differentieert in een kleutergroep en hoe je dit vertaalt in een groepsoverzicht en groepsplan.

 

Inhoud
Wat is de essentie van doelgericht, opbrengstbewust en planmatig werken met kleuters? Op welke wijze volg je hun ontwikkeling? Hoe differentieer je in een kleutergroep en hoe vertaal je dit in een groepsplan?
Het zijn de thema’s die centraal staan in deze masterclass. Voor intern begeleiders is het van belang dat ze goede ondersteuning kunnen bieden aan de leerkrachten van groep 1 en 2.
Dit vraagt kennis van zaken over het kleuteronderwijs; het specifieke karakter van kleuterdidactiek. Daarnaast betekent het dat leerkrachten van groep 1-2 ook een helder beeld moeten hebben van de doorgaande ontwikkeling op taal/lezen en rekenen. Deze masterclass gaat over het planmatig handelen in groep 1 en 2. Na een algemene inleiding over de werkwijze in deze groepen ‘de paraplu van planmatig handelen’, wordt het groepsoverzicht besproken. Daarna wordt iedere kolom van het groepsplan uitgewerkt.

Werkwijze
Er wordt interactief gewerkt met filmbeelden uit de praktijk. We gaan uit van bekendheid met het groepsoverzicht en groepsplan, IGDI model en de inzet van het werken met kleine groepen en of een kleine kring. De IB-ers kunnen gedurende de dag de vragen die ze in de school aan leerkrachten willen stellen noteren. Voor leerkrachten betekent dit vooral reflectie op het eigen handelen.


Resultaat

  • Kennis hebben van doelgericht en opbrengstbewust werken met kleuters.
  • Weten wat het eigene van de kleuterdidaktiek is.
  • Weten hoe de doorgaande lijn groep 1-2-3 lezen en rekenen eruit ziet.
    Kennis hebben van de wijze waarop er gedifferentieerd kan worden in de kleutergroep.
  • Weten wat nodig is voor het samenstellen van ‘t groepsoverzicht en een groepsplan.

 

Tijdsinvestering
Totaal 6 uur.


Uiteraard handelt KPC Groep bij het verzorgen van haar trainingen en bijeenkomsten conform de coronarichtlijnen en -instructies van het RIVM. In het geval een fysieke bijeenkomst of training niet mogelijk is vanwege de richtlijnen van dat moment, dan zetten we die om in een passende online-oplossing waardoor de continuïteit en kwaliteit van uw professionaliseringstraject geborgd zijn.

 

 

Meer masterclasses professionalisering kleuteronderwijs

Bekijk het aanbod

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Arie van Erp
Adviseur
06-22488059

E-mail Arie