Masterclass spel en spelbegeleiding

Doelgroepen: Leerkrachten, intern begeleiders

Onderwijssector: Primair onderwijs

Doel

  • Kennis hebben over het belang van spel voor jonge kinderen.
  • Weten wat de invloed van spel is op het leren van jonge kinderen.
  • Zicht hebben op hoe spel past in de cyclus van OGW en ernaar kunnen handelen.
  • Mogelijkheden kennen om spel te kunnen observeren en te analyseren.
  • Spel als leidende activiteit kunnen integreren in het dagelijkse aanbod.
  • Als medespeler bij kleine groepjes jonge kinderen ervoor kunnen zorgen dat er of verdiepend of intenser spel ontstaat.
  • Mogelijkheden hebben om samen met het onderbouwteam spel in de school te implementeren en een krachtige inspirerende leeromgeving kunnen inrichten.
  • Eigen leerdoel kunnen formuleren en nastreven.

 

Inhoud
Wat is nu de samenhang tussen spelend leren en de cyclus van opbrengstgericht werken? Tijdens deze bijeenkomst maken we duidelijk hoe aandacht voor de kwaliteit van spel kan leiden tot hoge(re) opbrengsten in de kleuterperiode. De masterclass is bedoeld om een beeld te krijgen van de vaardigheden waarover leerkrachten in groep 1-2 moeten beschikken om dit handen en voeten te geven.


Werkwijze

Er wordt veel informatie gegeven en afgewisseld met reflectie en opdrachten. Er wordt gewerkt met filmbeelden uit de praktijk. Er worden veel kritische doordenk vragen gesteld, waardoor er reflectie ontstaat naar de eigen rol en participatie met de kinderen: hoe wordt er geleerd? Maar vooral hoe wordt er gespeeld en welke rol heeft de leerkracht hierin?


Resultaat

Na deze Masterclass kunnen de belangrijkste elementen van het inzetten van spel en spelbegeleiding in de kleutergroepen benoemd worden. Men is zich bewust van de betekenis van spel voor het jonge kind in het onderbouw. Men heeft inzicht in hoe jonge kinderen vooral leren d.m.v. spel: ervaringen worden verwerkt, betekenissen beleefd, begrippen bespeeld en geleerd. Het ervaren en beleven bij jonge kinderen vormen een fundament en voorwaarde voor het formele leren. De betekenis van dit fundament, de wijze waarop en vooral hoe je als leerkracht hierin een betekenisvolle rol kunt spelen is bekend.


Tijdsinvestering

Totaal 6 uur.


Uiteraard handelt KPC Groep bij het verzorgen van haar trainingen en bijeenkomsten conform de coronarichtlijnen en -instructies van het RIVM. In het geval een fysieke bijeenkomst of training niet mogelijk is vanwege de richtlijnen van dat moment, dan zetten we die om in een passende online-oplossing waardoor de continuïteit en kwaliteit van uw professionaliseringstraject geborgd zijn.

 

Meer masterclasses professionalisering kleuteronderwijs

Bekijk het aanbod

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Arie van Erp
Adviseur
06-22488059

E-mail Arie