30

RU punten

30

Totaal aantal contacturen

Voorlezen met focus

Doelgroepen: Leraren (speciaal) basisonderwijs in de onder- en middenbouw, onder-middenbouwcoördinatoren, taalcoördinatoren en/of rekencoördinatoren.

Onderwijssector: Primair onderwijs

Doel
Voorlezen bevordert de taalontwikkeling en vergroot het leesplezier bij jonge kinderen. Er zijn echter ook steeds meer aanwijzingen dat prentenboeken aanknopingspunten bieden voor het stimuleren van literaire, sociaal-emotionele en reken- en wiskundige begripsontwikkeling. Prentenboeken bieden waardevolle ingangen om de cognitieve ontwikkeling te ondersteunen. Daarom heeft KPC Groep in samenwerking met verschillende universiteiten een bijzonder scholingsprogramma ontwikkeld rondom inhoudsgericht voorlezen. In dit scholingsprogramma van 5 bijeenkomsten verdiepen deelnemers zich in het voorlezen. Accent ligt op begripsontwikkeling van kleuters binnen de domeinen van literaire competentie, sociaal-emotionele competentie en rekenen-wiskunde.

Inhoud
Binnen de drie ontwikkelingsdomeinen literaire competentie, sociaal-emotionele competentie en rekenen-wiskunde worden thema’s onderscheiden.

 • Thema’s literaire competentie: personages, spanning en ironische humor.
 • Thema’s rekenen-wiskunde: perspectief, groei en aantallen (SLO rekendoelen  getallen en meten/meetkunde).
 • Bij de sociaal-emotionele competentie gaat het om herkenning van basis- en complexe emoties.

 

Deze thema’s worden ieder in een bijeenkomst besproken. 

Er is aandacht voor:

 • de waarde van prentenboeken;
 • de cognitieve ontwikkeling van kleuters,
 • de ontwikkelingsdoelen in groep 1, 2;
 • inhoudsgericht en interactief voorlezen;
 • werken met voorlees- en gespreksaanwijzingen;
 • de benodigde leeshouding in de interactie met kleuters.

In de afsluitende bijeenkomst gaan we nader in op de keuze van nieuwe prentenboeken en het ontwikkelen van eigen voorlees- en gespreksaanwijzingen om de begripsontwikkeling van kleuters te stimuleren.


Werkwijze
De onderwijspraktijk staat in het scholingsprogramma centraal. We koppelen de theorie aan praktische huiswerkopdrachten, die direct in de eigen groep ingezet kunnen worden. Zoals het gebruik van beproefde voorlees- en gespreksaanwijzingen bij voorlezen van geselecteerde prentenboeken en de aanpak van interactief voorlezen. 
Met behulp van een geselecteerd prentenboek per domein, kunnen deelnemers het geleerde in de praktijk toepassen. 


Resultaat

Aan het eind van dit programma beschikt de deelnemer over een didactische aanpak om met behulp van prentenboeken de reken-wiskundige begripsontwikkeling, literaire en sociaal-emotionele competentie bij kleuters te stimuleren. 

Hierdoor kunnen kleuters:

 • de structuur en werking van de tekst en illustraties in een boek herkennen;
 • basis- en complexe emoties in een boek herkennen;
 • verhaalstructuren herkennen;
 • kennis verwerven van de aspecten tellen, meten en meetkunde en perspectief in het kader van reken-wiskundige begripsontwikkeling.


Tijdsinvestering

Totaal 30 uur.


Registerleraar
Deze scholing is gevalideerd bij Registerleraar voor 30 RU.

Bekijk ook onze opleidingsagenda

Opleidingsagenda