15

RU punten

2

Bijeenkomsten in totaal

3

Uur per bijeenkomst

9

Totaal aantal huiswerkuren

Werken met KIJK! en handelingsgericht werken in de onderbouw

Doelgroepen: Leraren primair onderwijs groep 1 t/m 3, intern begeleiders en directies.

Onderwijssector: Primair onderwijs

Doel
Deelnemers leren met behulp van KIJK! de totale ontwikkeling van jonge kinderen te observeren en registeren. Op basis hiervan bent u in staat een beredeneerd aanbod voor de groep of voor de individuele kleuter te verzorgen.


Inhoud

  • Kennismaking met het systeem KIJK! voor groep 1 en 2;
  • Observeren en registreren;
  • Werken met de ontwikkelingslijnen;
  • Analyseren van rapporten (individueel en groepsrapport).


De cursus wordt op locatie aangeboden, afgestemd op uw specifieke schoolsituatie. De cursus is ook geschikt om met meerdere scholen van een bestuur te volgen.

Werkwijze
De cursus omvat twee trainingen van een dagdeel op schoolniveau. De trainingen zijn een mix van theorie, observatiebeeldmateriaal, praktische oefeningen (o.a. met het webbased systeem van KIJK! en de papieren versie) reflectie en discussie. Deelnemers krijgen huiswerkopdrachten om het geleerde in praktijk te brengen.

Resultaat

  • Deelnemers zijn in staat met behulp van KIJK! de ontwikkeling van jonge kinderen in kaart te brengen. Ze hebben een beeld van de ontwikkeling van kinderen passend bij de ontwikkelingslijnen van KIJK!;
  • Deelnemers hebben zicht op de ontwikkelingsbehoeften van jonge kinderen;
  • Deelnemers kunnen de activiteiten in de groep afstemmen op de individuele mogelijkheden van het kind.

 

Tijdsinvestering
2 x 3 contacturen en ca. 9 uur huiswerk


Registerleraar
Deze cursus is gevalideerd bij Registerleraar voor 15 RU.

 

Bekijk ook onze opleidingsagenda

Opleidingsagenda