24

RU punten

12

Totaal aantal contact uren

12

Totaal aantal huiswerkuren

De grenzeloze mogelijkheden van de professionele ruimte

Doelgroepen: Docenten en middenmanagement

Onderwijssector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Praktijkonderwijs, VMBO, Beroepsonderwijs

Doel
Scholing voor docenten om meer inzicht te krijgen in hun rol en drijfveren als docent en invulling te geven aan de professionele ruimte. Docenten worden steeds meer eigenaar van hun eigen professionalisering. De onderwijsorganisatie stelt daarnaast bepaalde eisen en verwachtingen bij deze professionalisering. Ligt ze bijvoorbeeld in lijn met de visie van de school, of het strategisch (personeels)beleid? Deze opleiding - die 3 bijeenkomsten omvat - verschaft de deelnemers inzicht in eigen drijfveren. Ook biedt ze handvatten hoe deze drijfveren gekoppeld kunnen worden aan de onderwijspraktijk en de richting die de onderwijsorganisatie uitgaat.


Inhoud

Wet- en regelgeving, verschillende onderwijstheorieën (Marzano, Hattie, Robinson), omgevingsinformatie, sturingstheorieën (o.a. Weggeman, Covey, Palmer), aanspreekbaar versus aansprakelijk, waarderingstheorieën (o.a. Sinek, U-lab).


Werkwijze

De bijeenkomsten hebben elk een eigen karakter en kleur. De eerste bijeenkomst kent relatief veel groepswerk (praktijk). Ook worden theorieën besproken. De tweede is praktisch ingericht rondom kleine groepen en biedt ruimte voor persoonlijke reflectie. Onderwijskundige en veranderkundige theorieën worden in relatie gebracht met de interne processen. De derde bijeenkomst is volledig reflectief van aard. Theorieën worden besproken ter ondersteuning bij het waarderend onderzoek.


Resultaat

Deelnemers kennen na de scholing de wet- en regelgeving t.b.v. van hun beroep als docent (roldefinitie) en de formele en informele grenzen van hun professionele ruimte. Daarnaast gaan zij op zoek naar hun persoonlijke drijfveren en vervlechten zij deze in hun professionele ruimte.


Tijdsinvestering

Contacturen: 12
Zelfstudie: 12


Registerleraar

Deze training is gevalideerd bij Registerleraar voor 24 RU punten.