Opleiding Teacher Leader

Doelgroepen: Docenten/leraren

Onderwijssector: Voortgezet onderwijs

Doel
Werken aan professionele ruimte, leraar aan het roer, gedeeld leiderschap, verantwoordelijkheden lager in de organisatie. Scholen zoeken naar manieren om met het collectief te werken aan schoolontwikkeling. Een manier om verantwoordelijkheden lager in de organisatie te leggen en ruimte te geven aan de professional voor invloed op het beleid en hoe daaraan handen en voeten te geven is het werken met zogenaamde teacher leaders. Mensen met een ambitie om in de school een extra rol te pakken en zo met en voor collega’s bij te dragen aan de koers van de school. Deze professionalisering ondersteunt deelnemers bij het adequaat vervullen van hun opdracht als teacher leader.


Inhoud

We werken aan het verbreding en verdieping van kennis, ontwikkelen van vaardigheden en inzichten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, schoolontwikkeling, beleidsprocessen en het leren en ontwikkelen met collega’s.

Thema’s die aan de orde kunnen komen zijn;

 • Persoonlijk leiderschap;
 • Hoe effectief ben ik in mijn rol?;
 • Wat doet ertoe in effectief leiding geven aan collega’s?;
 • Hoe ga ik aan de slag met mijn opdracht?;
 • Planmatig werken: hoe werk ik planmatig en systematisch?;
 • De school als organisatie: hoe zit een school in elkaar?;
 • Persoonlijk leiderschap: hoe geef je richting aan leren van collega’s?;
 • Persoonlijk leiderschap: hoe geef ik richting aan mijn stijl van communiceren?;
 • Planmatig werken en ontwikkelen: vervolg planmatig werken in het kader van borgen;
 • Intervisiebijeenkomsten met borgen en delen en de volgende stap.

 

Werkwijze
Tijdens de bijeenkomsten wordt afwisselend gewerkt met opdrachten en aanbieden van theorie. Tussen de bijeenkomsten voeren deelnemers opdrachten uit aansluitend bij hun eigen praktijk en als verdieping op de opgedane kennis en theorie in de bijeenkomsten. Ook ruimen we tijd in voor reflectie en intervisie om de werkervaringen met elkaar te kunnen delen en deze manier van reflectie ook te kunnen toepassen in de eigen praktijk en bij aansturing van de collega’s die in hun school betrokken worden bij projecten en plannen voor uitwerking. Daarnaast wordt er een extra intervisiebijeenkomst ingepland voor het inbrengen van specifieke ervaringen binnen de eigen scholen.


Resultaat

De deelnemers hebben een gerichte rol gekregen in de ondersteuning van de onderwijskundige ontwikkeling en ambitie van de school. Als teacher leader ondersteunen zij collega’s in hun professionele ontwikkeling en in hun professioneel handelen op het gebied van onderwijsontwikkeling en -begeleiding. Zij vervullen een rol binnen de school op het gebied van onderwijsontwikkeling en worden ingezet voor een specifieke onderwijskundige ontwikkeling passend bij de beleidsmatige uitgangspunten van het schoolbeleidsplan in het algemeen en van de locatie.

Aan het eind van het traject hebben deelnemers;

 • Zicht op kwaliteiten in eigen persoonlijke leiderschap;
 • Zicht op hoe leerprocessen in te richten voor en met collega’s;
 • Zicht op hoe veranderprocessen in te richten en te werken aan eigenaarschap en om leren te gaan met weerstanden;
 • Zicht op beleidsmatige ontwikkelingsprocessen;
 • Zicht op de verbinding tussen visie, strategie en vertalen naar de praktijk.

 

Tijdsinvestering
50 uur


Uiteraard handelt KPC Groep bij het verzorgen van haar trainingen en bijeenkomsten conform de coronarichtlijnen en -instructies van het RIVM. In het geval een fysieke bijeenkomst of training niet mogelijk is vanwege de richtlijnen van dat moment, dan zetten we die om in een passende online-oplossing waardoor de continuïteit en kwaliteit van uw professionaliseringstraject geborgd zijn.

 

Meer weten over onze dienstverlening?

Leidinggeven aan onderwijs

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Ton Bruining
Adviseur/R&D KPC Groep
06–53221513

E-mail Ton