Persoonlijke coaching leidinggevenden

Doelgroepen: Schoolleiders

Onderwijssector: Primair onderwijs

Doel
Werken aan leervragen die direct gekoppeld zijn aan de praktijk van alledag.


Inhoud

Persoonlijke, praktische leervragen met betrekking tot leiding geven aan (verander)processen.


Werkwijze

Mogelijkheden:

  • Individuele coachingsgesprekken van elk 2 uur op locatie.
  • Individuele coachingsgesprekken van 2 uur elk bij KPC Groep.
  • Intake gesprek op basis van de Management Drives vragenlijst, waarbij een profiel met persoonlijke de drijfveren, verwerpingen, energiebalans en gedrag onder druk de basis vormt voor het formuleren van een persoonlijke leervraag, of andersom waarbij de leervraag of actuele problematiek uitgangspunt vormt voor de gesprekken.
  • Coachingsgesprekken waarbij het Management Drives profiel referentiekader is voor de gesprekken.


Thema

Leiderschap


Resultaat

Reflectievermogen en handelingsbekwaamheid zijn vergroot, praktische oplossingen zijn gezocht en geïmplementeerd die passend zijn bij de persoon en de praktijksituatie.


Dagen/dagdelen

Te bepalen in overleg.


Tijdsinvestering

2 uur per gesprek en 2 uur voor reflectieverslagen en/of opdrachten per gesprek.