Teamontwikkeling en leiderschap

Doelgroepen: Individuele teamleiders, voor teamleiders met hun teamleden, afdelingsmanagers (en hun teamleden)

Onderwijssector: VMBO, Beroepsonderwijs

Doel
Dat goed onderwijs staat of valt met professionele en vakbekwame docenten wordt alom erkend. We zien dat veel scholen dan ook volop bezig zijn met professionaliseringstrajecten ter verhoging van de kwaliteit van het onderwijs in het algemeen én van het onderwijsteam in het bijzonder. Sommige scholen hebben hun blik gericht op 2020 en anderen durven verder te kijken naar 2025. Of het nou 2020 of 2025 is, scholen zullen rekening moeten houden met een andere rol van de vakbekwame docent die meer en meer verandert richting begeleider van leertrajecten van zelfstandig lerende en ondernemende studenten.

In deze verandering richting een begeleider van leertrajecten ervaren teamleiders de druk om meer uit hun team te halen door de collectiviteit van het team optimaal te benutten. Met de individuele ambities van teamleden, de sterke soms conflicterende persoonlijkheden in een onderwijsteam, de kloof tussen eisen en capaciteiten in het team liggen er voor de teamleiders grote uitdagingen. Immers, een goed functionerend onderwijsteam dat resultaatgericht werkt ontstaat niet vanzelf.


Inhoud

KPC Groep heeft een maatwerktraject ontwikkeld dat onderwijsteams in hun kracht zet.
Ons teamontwikkelings- en leiderschapsaanbod bestaat uit de verschillende onderdelen:

 1. Individuele coaching en begeleiding van teamleiders in het MBO c.q. bedrijfsleven
 2. Training en workshops
 3. Concept voor teamontwikkeling


Werkwijze

Individuele coaching & begeleiding

 • De vraag van de deelnemer staat centraal
 • Werkvormen als reflecteren, de wandeling, confronteren worden ingezet waar nodig

 

Training & workshop
De werkvormen stimuleren interactiviteit in de groep en reflectie op het eigen persoonlijke handelen. De deelnemers worden uitgedaagd om vanuit hun leervraag de volgende stap te zetten en over de eigen grens heen te kijken. De aanpak is waarderend.

Concept Teamfocus 

Dit bestaat uit de volgende onderdelen
a) Teamplan als eerste inventie
b) Teamscan – een app voor teamontwikkelruimte
c) Reflecteren interveniëren
d) Teamfocusprogramma voor een periode van 2 jaar

Dit concept moet beschouwd worden als een aanpak om begeleid met teamontwikkeling aan de slag te gaan gedurende een periode van 2 jaar.


Resultaat

Het resultaat na individuele coaching en begeleiding is:

 • Je hebt zicht op je blinde vlek;
 • Je krijgt praktische handvatten voor teaminterventies;
 • Je weet waar jouw kracht ligt als teamleider en stimuleert de ambities van je teamleden;
 • Je hebt een duidelijke realiseerbaar plan dat bij je past om meer grip te krijgen op de gezamenlijke teamambitie.

 

Het resultaat na de training “leiderschap in een team” is:

 • Je hebt met je teamleden een gezamenlijke gedragen ambitie;
 • Je ondersteunt je teamleden in hun ontwikkeling;
 • Je kunt omgaan met teamdynamiek;
 • Je weet waar jouw kracht ligt als teamleider en stimuleert de ambities van je teamleden.

 

Het resultaat van Concept Teamfocus:

 • Het ontwikkelen van een gezamenlijk plan dat Richting geeft aan het handelen van het team;
 • Het inzetten van Resultaatgericht aanwezige potentieel, zodat iedereen verantwoordelijk wordt gemaakt voor het resultaat;
 • Het creëren van Ruimte voor elkaar;
 • Het monitoren, evalueren en Rekenschap afleggen.


Tijdsinvestering

 • Individuele coaching & begeleiding - minimaal 3 x 2 uur.
 • Training “leiderschap in een team” – 6 dagdelen verspreid over een periode van 1 tot 2 maanden.
 • Concept Teamfocus is een aanpak om begeleid met teamontwikkeling aan de slag te gaan gedurende een periode van 2 jaar.

Uiteraard handelt KPC Groep bij het verzorgen van haar trainingen en bijeenkomsten conform de coronarichtlijnen en -instructies van het RIVM. In het geval een fysieke bijeenkomst of training niet mogelijk is vanwege de richtlijnen van dat moment, dan zetten we die om in een passende online-oplossing waardoor de continuïteit en kwaliteit van uw professionaliseringstraject geborgd zijn.

 

Bekijk ook onze opleidingsagenda

Opleidingsagenda

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Tom Koot
Adviseur
06-53818140

E-mail Tom