58

RU punten

8

Bijeenkomsten in totaal

35

Totaal aantal contacturen

30

Totaal aantal huiswerkuren

Professionalisering LC-docenten; de rol van kartrekker bij onderwijskundige ontwikkelingen in de eigen school

Doelgroepen: LB docenten met ambitie voor LC benoeming en LC/LD-docenten

Onderwijssector: Voortgezet onderwijs

Doel
Verbreding en verdieping van kennis, vaardigheden en inzichten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, schoolontwikkeling, beleidsprocessen en het leren en ontwikkelen met collega’s. De professionalisering ondersteunt deelnemers bij het adequaat vervullen van hun opdracht als kartrekker.


Inhoud

Ontwikkeltraject om in de rol van kartrekker met een inhoudelijke opdracht te kunnen groeien en ontwikkelen. De professionalisering bestaat uit drie leer- en ontwikkellijnen:

 • werken aan persoonlijke ontwikkeling;
 • werken aan schoolontwikkeling; zicht krijgen op beleidsprocessen in de school;
 • werken aan leren en ontwikkelen met collega’s in eigen setting.

 

Thema’s die aan bod komen:

 • persoonlijk leiderschap;
 • hoe effectief ben ik in mijn rol als kartrekker?
 • wat doet ertoe in effectief leiding geven aan collega’s?
 • hoe ga ik aan de slag met mijn opdracht?
 • planmatig werken: hoe werk ik planmatig en systematisch?;
 • de school als organisatie: hoe zit een school in elkaar?
 • persoonlijk leiderschap: hoe geef je richting aan leren van collega’s?;
 • persoonlijk leiderschap: hoe geef ik richting aan mijn stijl van communiceren?;
 • planmatig werken en ontwikkelen: vervolg planmatig werken in het kader van borgen;
 • intervisiebijeenkomsten met borgen en delen en de volgende stap;

 

Werkwijze
Tijdens de bijeenkomsten wordt afwisselend gewerkt met opdrachten en aanbieden van theorie. Tussen de bijeenkomsten voeren deelnemers opdrachten uit aansluitend bij hun eigen praktijk en als verdieping op de opgedane kennis en theorie in de bijeenkomsten (per opdracht 2 uur). Ook ruimen we tijd in voor reflectie en intervisie om de werkervaringen met elkaar te kunnen delen en deze manier van reflectie ook te kunnen toepassen in de eigen praktijk en bij aansturing van de collega’s die in hun school betrokken worden bij projecten en plannen voor uitwerking. Daarnaast wordt er een extra intervisiebijeenkomst ingepland voor het inbrengen van specifieke ervaringen binnen de eigen scholen.


Resultaat

De deelnemers hebben een gerichte rol gekregen in de ondersteuning van de onderwijskundige ontwikkeling en ambitie van de school. Als LC-docent in de rol van kartrekker ondersteunen zij collega’s in hun professionele ontwikkeling en in hun professioneel handelen op het gebied van onderwijsontwikkeling en -begeleiding. Zij vervullen een rol binnen de school op het gebied van onderwijsontwikkeling en worden ingezet voor een specifieke onderwijskundige ontwikkeling passend bij de beleidsmatige uitgangspunten van het schoolbeleidsplan in het algemeen en van de locatie.


Tijdsinvestering

Het traject bestaat uit een aantal werkbijeenkomsten (minimaal 8), de tijden variëren van 9.00 - 16.00 uur en van 9.00 - 12.30 uur afhankelijk van onderwerp. Tijdens het traject één individueel coachingsgesprek van 1,5 uur met ondersteuning en reflectie.
Contacturen: 35 en huiswerk: (ongeveer) 30 uur.


Registerleraar

Deze bijeenkomst is gevalideerd bij Registerleraar voor 58 RU.

 

Meer weten over HRD?

HRD