Leerlingen met een zorgvraag in het voortgezet onderwijs

Doelgroepen: Docenten en zorgcoördinatoren

Onderwijssector: Voortgezet onderwijs

Doel
De deelnemers kunnen:

  • leerlingen met een zorgvraag (h)erkennen; 
  • de opgedane kennis direct toepassen in hun klassen;
  • leerstijlen onderscheiden en leer- en werkstrategieën inzetten.


Inhoud
De training beslaat zes studiemiddagen met tussenliggende activiteiten (huiswerk) en elke bijeenkomst heeft een vaste opzet: theoretisch gedeelte, delen van ervaringen (casussen en intervisie) en tips en handreikingen voor begeleiding. 
Tijdens de bijeenkomsten komen de volgende onderdelen aan de orde: leerdoelen, leerstijlen, leer- en werkstrategieën en diverse vormen van leerlingen met een zorgvraag, o.a. ADHD, ADD, dyslexie, autisme, en andere vormen die in de training ingebracht worden.


Werkwijze

De leraren worden uitgedaagd en toegerust rondom verschillende zorgvragen en krijgen handvatten om leerlingen te kunnen begeleiden en collega’s te adviseren.


Resultaat

Leraren kunnen in hun eigen beroepspraktijk verschillen tussen leerlingen (h)erkennen en gerichte interventies inzetten om leerlingen te begeleiden. Daarnaast kunnen ze collega’s inspireren hier ook mee aan de slag te gaan.


Tijdsinvestering
De tijdsinvestering bedraagt 24 contacturen en (ongeveer) 12 huiswerkuren.

Uiteraard handelt KPC Groep bij het verzorgen van haar trainingen en bijeenkomsten conform de coronarichtlijnen en -instructies van het RIVM. In het geval een fysieke bijeenkomst of training niet mogelijk is vanwege de richtlijnen van dat moment, dan zetten we die om in een passende online-oplossing waardoor de continuïteit en kwaliteit van uw professionaliseringstraject geborgd zijn.

 

Bekijk ook onze opleidingsagenda

Opleidingsagenda

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Esther de Boer
Adviseur
06-51192773

E-mail Esther